Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 1, 1723 De rebellen sijn vernederd en overgekomen file 2555, folio 254
July 1, 1723 De wille van den Soesoehoenang file 2555, folio 254
July 2, 1723 De scheepen Risdam, Clarabeek, Crooswijk, Gansenhoeff en Agatha na Bengale file 2555, folio 255
July 2, 1723 Duplicaat brieven per Europeër uyt Passourouang file 2555, folio 255
July 2, 1723 Een briefje van Tanjongpoura per Europees soldaat file 2555, folio 255
July 2, 1723 Astrea van Tagal over Cheribon file 2555, folio 256
July 2, 1723 Desselfs lading file 2555, folio 256
July 3, 1723 Een briefje per Javaan na den berg Parrang ter opontbod van den gecommitteerden Rijkert Heere en den capitain Soetawangsa file 2555, folio 256
July 4, 1723 Drie briefje per Javaan uyt de negorije aan den berg Parrang file 2555, folio 257
July 4, 1723 Een briefje van Samarang per Chinees file 2555, folio 257
July 4, 1723 Alsook een van Bantam file 2555, folio 258
July 5, 1723 Den boekhouder van ’t schip Amsterdam met de papieren aan de wal file 2555, folio 258
July 5, 1723 En kort daarop gemelde bodem van Amsterdam ter deser rheede met 207 coppen file 2555, folio 258
July 5, 1723 Aangebragte lading van het schip Amsterdam file 2555, folio 259
July 6, 1723 Het fregat Westvriesland na Samarang om van daar te convoyeeren de herwaarts verwagt werdende gesubmitteerdens file 2555, folio 259
July 6, 1723 Drie praauw mayangs retourneeren ook na Samarang met diverse militairen file 2555, folio 260
July 7, 1723 De patchiallang de Beschermer van Cheribon met coffy boonen file 2555, folio 260
July 9, 1723 De kruyspatchiallang uyt de Straat met den boekhouder van het schip Stabroek file 2555, folio 261
July 9, 1723 De patchiallang de Beschermer na Cheribon met geld voor den huyshouw file 2555, folio 261
July 11, 1723 Den gecommitteerde Rijkert Heere van Craoang met een brief van den heer Dideric Durven file 2555, folio 261