Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 7, 1722 Twee brieven van Jacob Roggeveen aan Sijn Edelheyt en de heer Hasselaar ter secretarye file 2554, folio 690
Oct. 7, 1722 Item een origineel en duplicaat secreet briefje van den commandeur Gobius c.s. file 2554, folio 690
Oct. 7, 1722 Mitsgaders een schriftelijk ordre voor de gecommitteerde welke na boord van den Arend en Thienhoven sijn geweest annex een raport file 2554, folio 690-691
Oct. 8, 1722 Loenderveen en Joanna van Samarang met een brief file 2554, folio 691
Oct. 8, 1722 Lading van Loenderveen file 2554, folio 691-692
Oct. 8, 1722 Item van Johanna file 2554, folio 692
Oct. 9, 1722 Den eersten clercq Lokman in Rade van India den eed afgelegd file 2554, folio 692
Oct. 10, 1722 Cats van Palembang met een brief en 3116 picols peper file 2554, folio 693
Oct. 10, 1722 Advysen van Mancoeboemy file 2554, folio 693
Oct. 10, 1722 De chiaoup Langerak met een briefje file 2554, folio 693-694
Oct. 10, 1722 Lading van dat kieltje file 2554, folio 694-695
Oct. 10, 1722 Waarmede drie brieven van Timorse bondgenoten ontfangen werden file 2554, folio 695
Oct. 10, 1722 Insertie van dien file 2554, folio 695-704
Oct. 10, 1722 Een brief van Amboina en van Macasser per de chialoupen de Lijnbaan en Bony file 2554, folio 704
Oct. 10, 1722 Alsmede een briefje van Radja Goa file 2554, folio 704
Oct. 11, 1722 Receptie van de brief van den coning van Goa file 2554, folio 705
Oct. 11, 1722 Item van die van radja Bima file 2554, folio 705
Oct. 11, 1722 Insertie van d’eerste file 2554, folio 706-707
Oct. 11, 1722 Item van de laatste file 2554, folio 707-710
Oct. 11, 1722 De fluyt ’t Huys ter Leede na Bantam met een brief en 6000 Spaanse realen file 2554, folio 710