Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 6, 1722 Die door d’heeren van de Hooge Regeering werd uytgeleyd tot aan de Waterpoort en vervolgens door gecommitteerde na boord geconduiseerd file 2554, folio 396-397
June 6, 1722 Neemd een brief mede voor hem en den directeur Ewoud van Dieshoek file 2554, folio 397-398
June 6, 1722 Lading van Crooswijk file 2554, folio 398-399
June 6, 1722 Dito van Risdam file 2554, folio 399-400
June 6, 1722 Item van Gansenhoeff file 2554, folio 400-401
June 7, 1722 Weesmeesteren nevens de mindere magistrature verschijnen in Rade van India ter aflegging van den eed file 2554, folio 401
June 8, 1722 Een brief van Bantam per inlands vaartuyg file 2554, folio 401-402
June 8, 1722 Een briefje van Jamby file 2554, folio 402-403
June 8, 1722 Nevens een dito van den koning file 2554, folio 403
June 8, 1722 Insertie van dien file 2554, folio 404-408
June 8, 1722 Insertie van het vertoogschrift file 2554, folio 408-409
June 8, 1722 De Engelse brigantijn Nordhampton van Bancahoulo file 2554, folio 409
June 9, 1722 Vertreck van d’Engelse chialoup Tartar na Bancaholeo file 2554, folio 410
June 9, 1722 De brigantijn de Hoop na Bantam met een secreete brieff file 2554, folio 410
June 9, 1722 Een brief van Bantam per coningsdienaar file 2554, folio 410
June 11, 1722 De fluyten Engewormer en ’t Huys ter Leede uyt Banda met een brieff file 2554, folio 411-412
June 11, 1722 Lading van d’Engewormer file 2554, folio 412
June 11, 1722 Item van ’t Huys ter Leede file 2554, folio 412
June 11, 1722 Ellemeet van Java met d’onderstaande lading file 2554, folio 412-413
June 12, 1722 Briefje van Tanjongpoura per Javaan file 2554, folio 413