Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 8, 1795 Nader schrijvens van Macassar file 2615, folio 110
Sept. 9, 1795 Per juragan Combon schrijvens van Rembang aangebragt file 2615, folio 110
Sept. 10, 1795 Arrive van de Dankbaarheid van Java met schrijvens file 2615, folio 111
Sept. 11, 1795 Per de pantjallang de Oppas schrijvens van Banda aangebragt file 2615, folio 111
Sept. 12, 1795 Ontfangene schrijvens van Java file 2615, folio 111
Sept. 12, 1795 Ontfangene missive door den capitain van de Hertog van Brunswijk in Straat Sunda file 2615, folio 111
Sept. 12, 1795 Het Sweedsch Oost Indisch Compagniesschip de Sophia Madalena komt van Gottenburg ‘en dat dies Capitain meede had gedeeld dat Amsterdam op den 19 january deezes jaars aan de Franschen overgegaan was’ file 2615, folio 111-112
Sept. 14, 1795 Ontfangene schrijvens van Samarang file 2615, folio 112
Sept. 14, 1795 De Hertog van Brunswijk en de brik Harlingen tot convoy van de Ceylonse retourschepen Berlicum en de Eensgezindheid van Straat Sunda geretourneerd file 2615, folio 112
Sept. 15, 1795 Aangebragte schrijvens door den koning van Bima file 2615, folio 112
Sept. 17, 1795 Ontfangene schrijvens van Bantam file 2615, folio 112
Sept. 17, 1795 Als ook van Malacca file 2615, folio 113
Sept. 17, 1795 Per het Engelsch schip de Generaal Medons schrijvens van China aangebragt file 2615, folio 113
Sept. 17, 1795 Ontfangene schrijvens van Palembang file 2615, folio 113
Sept. 17, 1795 Schrijvens van Banda aangebragt file 2615, folio 113
Sept. 17, 1795 Per juragan Doel schrijvens van Grisse aangebragt file 2615, folio 113
Sept. 18, 1795 Staatreekening van diacony armenhuys geïnsereerd file 2615, folio 113-117
Sept. 18, 1795 Aangebragt schrijvens van Java file 2615, folio 118
Sept. 22, 1795 Aangebragte schrijvens van Banda met het vaartuig van den burger Fredrik Christoffel Spils file 2615, folio 118
Sept. 22, 1795 Schrijvens van Java ontfangen file 2615, folio 118