Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 24, 1722 Een briefje van Tanjongpoera per een soldaat file 2554, folio 45
Jan. 25, 1722 Een briefje per inlands vaartuyg van Bantam file 2554, folio 45
Jan. 25, 1722 De fluyt Opperdoes uyt het vaderland met 182 coppen file 2554, folio 45-47
Jan. 25, 1722 Lading van gemelte fluyt file 2554, folio 47-48
Jan. 25, 1722 d’Engelse brigantijn Swallow uyt Bengale die wil hebbende na Bancahoulo file 2554, folio 48
Jan. 25, 1722 De chialoup Pattena met schrijvens van Mallabaar file 2554, folio 48-49
Jan. 25, 1722 Lading van dat kieltje file 2554, folio 49
Jan. 26, 1722 ’t Engels schip Cadogam bij den capitain John Hill gecommandeert van Canton file 2554, folio 50
Jan. 26, 1722 ’t Fregat d’Uno met 60 coppen uyt het vaderland voor reeckening van de Camer tot Middelburg in Zeeland file 2554, folio 50-51
Jan. 26, 1722 Specificatie der brieven en andere papieren daermede aangebragt file 2554, folio 51-52
Jan. 26, 1722 Slegte apparantiën over den handel op Rio de Lagoa file 2554, folio 52-53
Jan. 26, 1722 Lading van voorzeyde fregat file 2554, folio 53
Jan. 26, 1722 Vertrek der gesanten van den Coning Dewa Agon tot Calingapoera als van den regent Dewa Anoem tot Soekawaty file 2554, folio 53-54
Jan. 26, 1722 Insertie van de brief door haar edele aan den Coning Dewa Agon geschreven file 2554, folio 54-57
Jan. 26, 1722 Item van den regent Dewa Anoem door den sabandhar afgevaardigt file 2554, folio 57-59
Jan. 27, 1722 De fluyt scheepen Abbekerk en ’t Huys ter Leede met schrijvens naar Banda file 2554, folio 60
Jan. 27, 1722 Soomede den ondercoopman Jan Benjamin Lambregtsz., den luytenant Pinnet nevens drie chirurgijns, 150 soldaten, 22 ambagtslieden en twee burger perkeniers file 2554, folio 60
Jan. 27, 1722 Afgescheepte goederen met Abbekerk file 2554, folio 61-62
Jan. 27, 1722 Item met het huys ter leede file 2554, folio 62-64
Jan. 28, 1722 Het schip Hillegonda uyt het vaderland met 172 coppen file 2554, folio 64-65