Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 2, 1721 Specificatie der lading van voormelde brigantijn file 2552, folio 271
May 2, 1721 Insertie van een brief geschreven door de Padangse regenten file 2552, folio 271-273
May 2, 1721 Item van een dito door de regenten van Baros file 2552, folio 273-274
May 2, 1721 Alsook van een dito door radja Parampoean file 2552, folio 275-277
May 3, 1721 Twee patchiallangs tot convoy der Javaanse modderaars van Cheribon met een briefje der bediendens en een dito van de Cheribonse princen file 2552, folio 278
May 3, 1721 Insertie van het laatste file 2552, folio 278-279
May 4, 1721 Twee pepervaartuygen van Palembang met een origineel en copia briefje file 2552, folio 279-280
May 6, 1721 Hoedekenskerk van Cheribon met de nevenstaande lading file 2552, folio 280
May 6, 1721 Voornaamste inhoud van het daarmede ontfangene briefje file 2552, folio 280-281
May 7, 1721 Vrijburg en Beverwijk komen van Java met de nevenstaande houtwerken file 2552, folio 281
May 7, 1721 Een daermede ontfangene Samarangse brief verhaelt ons diverse saaken raakende den oorlog file 2552, folio 281-283
May 7, 1721 d’Unie komt ook met een briefje en eenige houtwerken van Samarang file 2552, folio 283-284
May 7, 1721 ’t Schip Cats retourneerd weder van Rembang met een briefje en een lading hout file 2552, folio 284
May 9, 1721 Oudenaarde komt met het nevenstaande en een brief van Samarang file 2552, folio 284-285
May 10, 1721 De Mossel en ’t Huys ter Boede reverteeren met houtwerken van Samarang file 2552, folio 286
May 10, 1721 En daarmede ontfangt men origineel en duplicaat schrijvens file 2552, folio 286
May 10, 1721 Waaruyt het sakelijke hiernevens in ’t kort te sien is file 2552, folio 287-288
May 10, 1721 Ouwerkerk van Tagal met een briefje file 2552, folio 288-289
May 10, 1721 Aanwijsing van het daarin geladene file 2552, folio 289
May 12, 1721 Briefje van Tanjongpoura per Europees soldaat file 2552, folio 289-290