Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 15, 1720 Een briefje met cadjangmatten van Palembang file 2550, folio 31
Jan. 15, 1720 De patriase brieven geteikent file 2550, folio 31
Jan. 16, 1720 ’t Raadhuys van Vlissingen, Hogenes, Spiering, Opperdoes, den Dam en Noordbeek onder den schipper Cornelis Sense na het vaderland file 2550, folio 32
Jan. 16, 1720 Montant en verdeling van het afgaande retour bedragende f. 1599139. 9.8-- file 2550, folio 32
Jan. 16, 1720 Sommiere specificatie van dien file 2550, folio 33-35
Jan. 16, 1720 Engewormer tot een waterschip voor de gemelte retourschepen na de Straat Sunda file 2550, folio 35
Jan. 16, 1720 Het jacht Anna van Ceylon file 2550, folio 35
Jan. 16, 1720 ’t Huys te Foreest uyt Bengale file 2550, folio 36
Jan. 16, 1720 Lading daarmede aangebragt file 2550, folio 36-37
Jan. 16, 1720 De patriase papieren aan de retourschepen besteld file 2550, folio 37-38
Jan. 16, 1720 Verdeeling en korte specificatie van deselve file 2550, folio 38-41
Jan. 16, 1720 De patchiallang de Beschermer uyt de Straat Sunda met den opperstuurman Cornelis van Vianen file 2550, folio 41-42
Jan. 17, 1720 Insertie van het raport door denselver overgeleverd file 2550, folio 42-45
Jan. 17, 1720 D’Hr. waterfiscaal met het Geluckig Uur na de retourschepen file 2550, folio 46
Jan. 17, 1720 Ontfang van de Ceylonse papieren met het jagt Anna aangelegt file 2550, folio 46-47
Jan. 17, 1720 Vertrek van ses retourschepen van Ceylon file 2550, folio 47
Jan. 17, 1720 Verdeeling en montant van haar cargo tot f. 1672597.15.-- file 2550, folio 47-48
Jan. 17, 1720 Translaat briefje van de Bantamse Pangerang Pourbaya en Radeen Sake van Ceylon ontfangen file 2550, folio 48-49
Jan. 17, 1720 Bredenhoff uyt Siam met de nevenstaande lading file 2550, folio 49
Jan. 17, 1720 Voorburg uyt het vaderland met 145 coppen file 2550, folio 49-50