Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 25, 1717 Nederhoven met een brief van Palembang file 2546, folio 488
Sept. 25, 1717 Lading van Nederhoven file 2546, folio 489
Sept. 25, 1717 Translaat brief door den Pangerang Depatty Anum van ā€™t eyland Bangka aan dese regeering geschreven file 2546, folio 489-490
Sept. 25, 1717 De chialoup Europa na Cheribon met een brief file 2546, folio 490
Sept. 26, 1717 Een briefje van Bantam per Chinees vaartuyg file 2546, folio 490-491
Sept. 26, 1717 De Bijl na Bantam met een briefje file 2546, folio 491
Sept. 27, 1717 Publicatie der jaarlickse placaten tot narigt van de repatrieerende persoonen file 2546, folio 491
Sept. 27, 1717 Insertie van een nieuw placaat op voorschreve subject gā€™emaneerd file 2546, folio 492-497
Sept. 27, 1717 Vaderlandse en Caabse papieren van het schip Westerdijkshorn file 2546, folio 497-498
Sept. 27, 1717 Een briefje van de overheden van het fregat Meervliet gedestineerd na de Westcust bij dese gelegenheyd ook ontfangen file 2546, folio 498
Sept. 27, 1717 Advysbriefje van de overheden van het schip Raadhuys van Middelburg komende uyt het vaderland file 2546, folio 499
Sept. 28, 1717 Een briefje van Tanjongpoura file 2546, folio 499
Sept. 28, 1717 Een briefje uyt Banda per borger vaartuyg file 2546, folio 499
Sept. 28, 1717 Een briefje per vissers vaartuyg van Samarang file 2546, folio 499
Sept. 28, 1717 Schellenberg, de Brugh, Naters, Jordaan en Ter Eem na Mallabaar; Linschoten en Borsselen na Mocha, en de Haringthuyn na Persia gedepecheerd file 2546, folio 500
Sept. 28, 1717 Lading van eerstgemelte scheepen voor Mallabaar file 2546, folio 500-501
Sept. 28, 1717 Lading van Linschoten voor Mocha file 2546, folio 501-502
Sept. 28, 1717 Als ook van Borsselen mede voor Mocha file 2546, folio 502-503
Sept. 28, 1717 Lading van de Haringthuyn voor Persia file 2546, folio 503
Sept. 28, 1717 Brief aan den coning van Cochin file 2546, folio 503-504