Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 27, 1714 Inkoop van pady voor de paerdenstal met een briefje na Tangerang geordonneerd file 2541, folio 1283-1284
Dec. 27, 1714 De losboot de Leeuw na Tanjongpoura met een brief file 2541, folio 1284
Dec. 28, 1714 Translaat brief door den Palembangse Pangerang Adepatty van ’t eyland Banca aan den gouverenur generaal en raden van India file 2541, folio 1284-1286
Dec. 28, 1714 Berigt van den sabandhar wegens het gerelateerde door de afgesondene van den gemelte pangeran file 2541, folio 1286-1288
Dec. 28, 1714 Drie briefjes van Palembang per inlands vaartuyg file 2541, folio 1288
Dec. 28, 1714 Berigt wegens het gerelateerde door den Sangaji Backer van Lamakara file 2541, folio 1288-1289
Dec. 29, 1714 Samarangse papieren te lande van Cheribon onder het geleyde van een briefje van daar aangebragt file 2541, folio 1289-1290
Dec. 31, 1714 Verpagtinge der Jacactrasche inkomsten file 2541, folio 1291-1292
Dec. 31, 1714 Drie copia briefjes van Palembangh file 2541, folio 1292
Dec. 31, 1714 Aengekomene vaartuygen file 2541, folio 1292-1294
Dec. 31, 1714 Vertrockene vaartuygen file 2541, folio 1295-1296
Dec. 31, 1714 Overledene file 2541, folio 1296-1297
Dec. 31, 1714 Gedoopte file 2541, folio 1297
Dec. 31, 1714 Getrouwde file 2541, folio 1297
Dec. 31, 1714 Opneem den inwoonders van Batavia file 2541, folio 1297-1299
Dec. 31, 1714 Inwoonders van de voorstad en ten platten lande file 2541, folio 1299
Dec. 31, 1714 Sommarium file 2541, folio 1300
Jan. 1, 1715 Nieuwe jaar file 2542, folio 1-2
Jan. 1, 1715 Een briefje van Bantam file 2542, folio 2-3
Jan. 2, 1715 Het Engels schip Hester na Europa file 2542, folio 3