Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 5, 1714 ’t Gent en Nieuwburg na Samarang file 2541, folio 751
July 6, 1714 De Zuydpool weder van de mond der Craoangse rivier ter deser rheede file 2541, folio 751
July 6, 1714 d’Unie na Cheribon met den coopman Gobius om van daer met den nieuwen gezaghebber Cornelis Jongbloet na Samarang voort te zeylen file 2541, folio 752
July 6, 1714 Een brief na Cheribon met een gemeen en een secrete brief na Samarang daermede afgevaerdigt file 2541, folio 753
July 6, 1714 Afgescheepte contanten in ’t fregat d’Unie voor Cheribon file 2541, folio 753
July 6, 1714 Peter en Paul en de Bombardier na Sourabaya file 2541, folio 753
July 6, 1714 Lading van Peter en Paul file 2541, folio 754
July 6, 1714 ’t Sourabayase visschersvaartuyg van gisteren terug gedepescheerd met een briefje voor Tagal file 2541, folio 754
July 7, 1714 Caabse papieren van Roosenburg uyt de Straat Zunda ontfangen file 2541, folio 755-756
July 8, 1714 De patchiallang de Hay van Cheribon met een briefje file 2541, folio 757
July 8, 1714 Een briefje van Bantam per Chinees file 2541, folio 757
July 8, 1714 De fluyt Rosenburg van de Caab de Boa Esperance file 2541, folio 758
July 8, 1714 Bogaard na Bantam file 2541, folio 759
July 9, 1714 Een briefje na Tanjongpoura per den schrijver Vonk file 2541, folio 759
July 10, 1714 ’t Ghijn na Siam en Oostersteyn na Ceylon aangelegt file 2541, folio 760
July 11, 1714 ’t Engels schip Hester na Canton file 2541, folio 761
July 11, 1714 Een briefje per den Siamse paerdecoopers van Samarang file 2541, folio 761
July 11, 1714 Een briefje van den resident en raad tot Cheribon per den Pangerang Souriadiningrat file 2541, folio 762
July 11, 1714 Translaat briefje van den Pangerang Adipatty Anum file 2541, folio 763
July 12, 1714 Vier houtvlotten van Indramajoe onder convoy van een chialoup en twee patchiallangs met een brief van Cheribon file 2541, folio 764