Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1711 Suykermolen van Bantam met een lading peper en kalk file 2536, folio 892
Nov. 6, 1711 Inhaling van de Arabise brieven van den imam deselves soon en den gouvernement van Mocha file 2536, folio 893-895
Nov. 6, 1711 Arrivement van de Generale Vrede met de nevenstaande lading van Cormandel file 2536, folio 895-897
Nov. 6, 1711 Rapport van de lieutenant Jacobus Appeldoorn en den ondercoopman Jan Seys, wegens de coffythuynen en indigovelden in de Batavise zuyder of bovenlanden file 2536, folio 897-899
Nov. 7, 1711 Een briefje van Tangerang file 2536, folio 900
Nov. 7, 1711 Vertrek van de Brug naar de Caab de Goede Hoop met de nevenstaande lading file 2536, folio 900
Nov. 8, 1711 Ter Aa en ter Eem met verscheyde brieven van zuyd en noord Cormandel file 2536, folio 901
Nov. 8, 1711 Groote beroertens in Golconda file 2536, folio 901-902
Nov. 8, 1711 Lading van gemelte freguatten ter Eem en ter Aa file 2536, folio 902-903
Nov. 8, 1711 Een brievje na Tangerang wegens de Mokervaart file 2536, folio 903
Nov. 9, 1711 Venhuysen van Malacca over Palembang met den gewesen gouverneur Willem Six file 2536, folio 903-904
Nov. 9, 1711 Lading van voormelte bodem file 2536, folio 904-905
Nov. 9, 1711 ’t Huys ter Haen uyt Ternaten met verscheyde brieven file 2536, folio 905
Nov. 9, 1711 Vereeniging der Moluxe koningens file 2536, folio 905-906
Nov. 10, 1711 Wederkomste der twee losboots uyt Tanjongpoura met wat jabonhout en cattoene gaaren file 2536, folio 906
Nov. 11, 1711 Inhaling der Moluxe brieven file 2536, folio 906-908
Nov. 11, 1711 Insertie van die van den coning en groten van Ternaten file 2536, folio 908-919
Nov. 11, 1711 Item van den brief door den coning en groten van Tidor file 2536, folio 919-937
Nov. 11, 1711 Ende van den brief van den Ternaetsen rijxbestierder Marasaoly Pandjala file 2536, folio 937-939
Nov. 11, 1711 Een brief van Macassar per patchiallang file 2536, folio 939