Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 24, 1710 Vijf briefjes van eenen inhoud van Palembang per Inlandse vaartuyg ontfangen file 2534, folio 702
Nov. 24, 1710 Affscheydmaal van de Heer Pieter de Vos en andere thuysvaarders file 2534, folio 702
Nov. 25, 1710 De Engelse chialoup Selena arriveert van Bancaoulo file 2534, folio 703
Nov. 26, 1710 Voorstelling van de Heer Pieter de Vos als admiraal van de retourvloot en commissaris van Cabo de Goede Hoop file 2534, folio 703-704
Nov. 26, 1710 ’t Engels scheepje Maria vertrekt na Bancahoulo file 2534, folio 704
Nov. 26, 1710 Een galjoot en een chialoup werd gedepecheerd om den bovengemelte Engelsen te observeeren file 2534, folio 704
Nov. 29, 1710 De generale en particuliere brieven voor het patria geteekent file 2534, folio 705
Nov. 29, 1710 Brandenburg affgelegt file 2534, folio 705
Nov. 30, 1710 Affscheyd en vertrek van de Heer Pieter de Vos onder de gewonelijke ceremonie file 2534, folio 705-706
Nov. 30, 1710 De retourvloot gaat onder der zeyl, sijnde geladen met een schat van over de drie millioenen guldens file 2534, folio 706
Nov. 30, 1710 Specificatie der cargos van thien retourscheepen file 2534, folio 707-713
Nov. 30, 1710 Verdeeling der affgaande retouren onder de respective cameren file 2534, folio 713
Nov. 30, 1710 Vertrek der gecommitteerdens uyt de justitie en den fiscaal om de retourvloot te monsteren file 2534, folio 714
Nov. 30, 1710 Arrivement van het schip de Kiefhoek van noorder Cormandel file 2534, folio 714
Nov. 30, 1710 Lading van gemelte bodem op verscheyde comptoiren van de Cust ingenomen file 2534, folio 714-716
Nov. 30, 1710 Arrivement van Sirjansland van Indermajoe met een lading houtwerken file 2534, folio 716
Nov. 30, 1710 Aangekomene vaartuygen file 2534, folio 716-719
Nov. 30, 1710 Vertrockene vaartuygen file 2534, folio 719-720
Nov. 30, 1710 Overledene file 2534, folio 721
Nov. 30, 1710 Gedoopte file 2534, folio 721