Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 22, 1710 Een briefje uyt de Straat ontfangen van de heer Joannes van Steelant komende van Cormandel met het schip Ellemeet file 2534, folio 686
Nov. 22, 1710 Tijding wegens de vier France schepen bevorens vermeld file 2534, folio 686-687
Nov. 22, 1710 Inhaling van d’Heer Joannes van Steelant file 2534, folio 687
Nov. 22, 1710 Cormandelse lading van het schip de Ellemeet file 2534, folio 688-689
Nov. 22, 1710 Een briefje van Bantam ontfangen file 2534, folio 690
Nov. 22, 1710 Twee Bantamse hovelingen van name tot andere file 2534, folio 690
Nov. 22, 1710 Insertie van een briefje van den Ingabey Jangrana tot Sourabaya file 2534, folio 690-692
Nov. 22, 1710 Vertrek van ’t Engels schip Oly fregat na Bancaoulo file 2534, folio 692
Nov. 23, 1710 Arrivement van ’t fregat Eykelenburg van Cormandel file 2534, folio 692-693
Nov. 23, 1710 Desselve ladingh file 2534, folio 693
Nov. 23, 1710 Het schip Beyeren van Samarangh met de nevenstaande goederen file 2534, folio 693-694
Nov. 24, 1710 Inhaling van een brief door den coning van Bouton aan Haar Edelens geschreven file 2534, folio 694-695
Nov. 24, 1710 Insertie van gemelte brief file 2534, folio 695-696
Nov. 24, 1710 Arrivement van de fluyt Zoelen van Sumatra’s Westcust met den predicant Abraham Feylingius file 2534, folio 697
Nov. 24, 1710 Aangbragte brief van ’s Compagnies bedientens en van den Inlandse grooten file 2534, folio 697
Nov. 24, 1710 Lading van Zoelen file 2534, folio 697
Nov. 24, 1710 Insertie van de brief door Magat Souka Radja van Batang aan Haar Edelens de Hoge Regering geschreven file 2534, folio 697-699
Nov. 24, 1710 Item een brief van Radja Ajer Hadje file 2534, folio 699-700
Nov. 24, 1710 Voorts een briefje van Radja Parampoean tot Padang file 2534, folio 700-701
Nov. 24, 1710 Arrivement van het schip de Gent van Ceylon met de nevenstaande ladingh file 2534, folio 701-702