Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 7, 1710 De Cheribonse modderaars onder geleyde van een Chinees en een patchiallang werden na huys gedimitteert file 2534, folio 568
Oct. 7, 1710 Depeche van een cruysser na de Straat file 2534, folio 568
Oct. 7, 1710 ’t Beneficie der rouwmantels aan de weduwen Gerardus Hey en Gillis Pelgrom[8] file 2534, folio 569
Oct. 8, 1710 Een brief uyt Banda ontfangen per borger vaartuygh file 2534, folio 569
Oct. 8, 1710 Vertrek van de Belois na Tagal om cadjang en boonen af te halen file 2534, folio 569
Oct. 9, 1710 Arrivement van de fluyt Gansenhoeff uyt Persia met de nevenstaande lading file 2534, folio 570
Oct. 10, 1710 Cormandelse en Tutucorijnse papieren van de schepen Barnevelt en IJsselmonde uyt de Straat ontfangen file 2534, folio 570-571
Oct. 10, 1710 Beroertens in de benedenlanden van Golconda file 2534, folio 571
Oct. 10, 1710 Lasten en winsten van Cormandel file 2534, folio 571
Oct. 10, 1710 Tijding wegens de Francen file 2534, folio 572
Oct. 10, 1710 Een briefje na Tanjongpoura afgevaardigt file 2534, folio 572
Oct. 10, 1710 De Pamacassanse briefdragers keren na huys file 2534, folio 572
Oct. 10, 1710 Met de nevenstaande brief uyt naam van de sabandhaar geschreven file 2534, folio 572-574
Oct. 11, 1710 Arrivement van Barnevelt van Cormandel en IJsselmonde uyt Persia file 2534, folio 574
Oct. 11, 1710 Rijke lading van eerstgemelte bodem file 2534, folio 574-577
Oct. 11, 1710 18000 ducaten per IJsselmonde aangebragt file 2534, folio 577
Oct. 11, 1710 Een briefje van Bantam ontfangen file 2534, folio 577
Oct. 12, 1710 Een duplicaat briefje van Palembang file 2534, folio 577-578
Oct. 12, 1710 Susanna en vier patchiallangs na Jamby gedepecheerd file 2534, folio 578
Oct. 12, 1710 Met de nevenstaande goederen file 2534, folio 578