Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 31, 1708 Overledene file 2532, folio 279-280
May 31, 1708 Gedoopte file 2532, folio 280
May 31, 1708 Getrouwde file 2532, folio 280
May 31, 1708 g’Executeerdens file 2532, folio 280-282
June 1, 1708 Inhalinge van de brief door den Sousouhounang aan dese regeering geschreven file 2532, folio 283-284
June 1, 1708 Insertie van deselve file 2532, folio 284-290
June 1, 1708 ’t Schip Beyeren van Macassar file 2532, folio 290
June 1, 1708 Met schrijvens van daar en Timor alsmede een brief van de Goase Coning file 2532, folio 291
June 1, 1708 Ontfangen brieven zoo van den Jambyse resident als den Sulthan Kiey Gedee en Pangeran Pringabaya file 2532, folio 291
June 1, 1708 Insertie der missve door Pangerang Pringabaya geschreven file 2532, folio 291-296
June 1, 1708 Ontfangen van een brief van Tagal file 2532, folio 296
June 1, 1708 Den extraordinaries raad Bernhard Phoonsen overleden file 2532, folio 296
June 1, 1708 ’t Jagt ter Aa vertrekt na Samarang met een briefje aan commissaris Govert Cnol file 2532, folio 296
June 1, 1708 Afgescheepte contanten per dien bodem file 2532, folio 296
June 1, 1708 De patchiallang de Coffyboom uyt te kruyssen op verwagt werdende scheepen file 2532, folio 297
June 1, 1708 Vertrek van ’t Engels scheepje de Resolution na Madras file 2532, folio 297
June 1, 1708 Nominatie van heeren schepenen tot vernieuwing der mindere magistrature te deser stede file 2532, folio 297
June 1, 1708 En de daarop gevalle electie als per den text file 2532, folio 297-298
June 2, 1708 Het lijk van d’heer Bernhard Phoonsen wert met de nevenstaande lijkstatie ter aarde gebragt file 2532, folio 298-303
June 3, 1708 Arrivement van de fluyt Overrijp uyt Amboina met de nevenstaande bedientens file 2532, folio 303