Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 20, 1708 De siekte aldaar begont te diminueren file 2532, folio 177
April 20, 1708 Het doodvonnis tegens den slaav Salat van Baly g’approbeert file 2532, folio 177
April 21, 1708 Arrivement van de fluyt Molenwerf uyt Bengale met gemeen en aparte schrijvens file 2532, folio 177
April 21, 1708 De bedientens van Cassimabazaar en van Patna vertrekken en d’eerste aldaar verschenen file 2532, folio 177
April 21, 1708 Aangebragte lading per Molenwerf file 2532, folio 178-179
April 21, 1708 De gecommitteerdens komen van Tanjongpoura weder terug met een briefje van den posthouder luytenant aldaar file 2532, folio 179
April 21, 1708 Ontfangen van een Bantams briefje file 2532, folio 179
April 21, 1708 Vertrekt van ’t Portugees scheepje Jesus Maria van Macao file 2532, folio 179
April 22, 1708 Arrivement van ’t jagtje de Susanna van Sumatra’s Westcust met een missive van de bedientens file 2532, folio 180
April 22, 1708 Item 6 Maleytse brieven van de Inlandse grooten file 2532, folio 180
April 22, 1708 Overlijden van den commandeur Cornelis de Heyde file 2532, folio 180
April 22, 1708 Lasten en winsten van dat comptoir file 2532, folio 180-181
April 22, 1708 Insertie der missive door den Panglima en de Ponglous tot Padang aan Haar Edelens file 2532, folio 181-182
April 22, 1708 Item door alsvoren aan Zijn Edelheyt alleen file 2532, folio 182-184
April 22, 1708 Zoomede die door den Panglima file 2532, folio 184-186
April 22, 1708 Insgelijks die door den Panglima en Ponglous tot Sillida aan Haar Edelens file 2532, folio 186-187
April 22, 1708 Wijders die van Radja Parampouang file 2532, folio 188-189
April 22, 1708 En eyndelijk die door Radja Boedjang tot Padang aan de heer Christoffel van Swoll file 2532, folio 189-193
April 22, 1708 Het aangebragte per de Susanna file 2532, folio 193
April 22, 1708 Verschijning van ’t Portugees schip Sanct Bonaventura file 2532, folio 194