Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 13, 1707 Arrivement van de Haringthuyn van Tagal over Cheribon met schrijvens van de bedientens aldaar file 2530, folio 213
April 13, 1707 Goede apparantie tot Tagal concernereende de padij file 2530, folio 214
April 13, 1707 Den Ingabey Wiera Nagara regent van Bodjong Sopang en soon van den Tommagon Pantatta Jouda overleden file 2530, folio 214
April 13, 1707 Lading van de Haringthuyn file 2530, folio 214
April 15, 1707 Ontfang van een translaat briefje door den Panembahan Cheribon aan Sijn Edelheyd geschreven file 2530, folio 214
April 15, 1707 Insertie van dies inhoud file 2530, folio 215
April 15, 1707 Per Inlands vaartuyg een briefje aan de heer Carel Bolner ontfangen file 2530, folio 215
April 15, 1707 Aanlegginge van de schepen Susanna, Kiefhoek, Monster en ’t galliot de Bombardier na Java’s oostcust file 2530, folio 215
April 16, 1707 Verschijninge van het buysje de Buys van Sourabaya met schrijvens van daar file 2530, folio 215-216
April 16, 1707 Ontfang van een briefje van den commandeur Govert Cnol en raad per de boot de Sterre van Samarang file 2530, folio 216
April 16, 1707 Depeche van ’t schip Bassora Marchand na Cheribon met een briefje aan den resident en raad file 2530, folio 216
April 16, 1707 Met de nevenstaande lading file 2530, folio 216-217
April 17, 1707 Aankomst van het Engels scheepje de Catharina van Banjar file 2530, folio 217
April 18, 1707 Ontfang ter secretarye van seker relaas van den Schotsman Jams (James) Coninghame wegens Cochin China file 2530, folio 217
April 18, 1707 ’T welk hiernevens staat g’insereerd file 2530, folio 218-222
April 18, 1707 ’t Vaartuyg de Parkiet komt met de gecommitteerdens van ’t uytdeelen der goede maanden en een briefje van den lieutenant Jacob Palm van Tanjongpoura file 2530, folio 222
April 18, 1707 Vervaardiging van de chialoup Europa en de patchiallang de Leervisch met schrijvens na Cheribon file 2530, folio 223
April 18, 1707 Ordre wegens het herwaarts senden der Cheribonse modderaars file 2530, folio 223
April 19, 1707 Arriveemnt van het schip de Drie Croonen van Cheribon met een briefje file 2530, folio 223
April 19, 1707 En de nevenstaande lading file 2530, folio 223