Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 19, 1708 Item een dito aan den Ingabey ter plaatse voormelt file 2532, folio 440
July 19, 1708 Teneur van ’t laatste file 2532, folio 440-441
July 18, 1708 ’t Schip Beyeren vertrekt over Ligoor na Siam met schrijvens aan de bedientens file 2532, folio 438
July 18, 1708 Vertrek van ’t schip de Sion over Cheribon na Tagal met schrijvens file 2532, folio 438
July 18, 1708 En behoeften voor die comptoirtjes file 2532, folio 439
July 16, 1708 Het lijk van mevrouw Anna Margareta Keun overleden huysvrouw van de oud raad ordinaris Emanuel Borneze wert ter aarde bestelt file 2532, folio 434-438
July 16, 1708 Aanleg van de Bogaart na Jamby file 2532, folio 438
July 14, 1708 Lijkstatie van mevrouw Petronella Pijl overleden huysvrouw van de oud raad Adam van Rijn file 2532, folio 431-434
July 14, 1708 Depeche van een briefje na Jamby file 2532, folio 434
July 13, 1708 Zijn Edelheyt send ter secretarye het briefje van Demang Wiratmaka tot Cheribon file 2532, folio 430
July 13, 1708 Hiernevens insgelijft file 2532, folio 430-431
July 12, 1708 Aanleg van Molenwerf na Jamby file 2532, folio 430
July 12, 1708 Diverse vaartuygen na Cheribon tot het bekruyssen der zeerovers file 2532, folio 430
July 11, 1708 Ontfangst van een Samarangs briefje file 2532, folio 429
July 11, 1708 Item een dito van Cheribon file 2532, folio 429-430
July 10, 1708 Sijn Edelheyt send de ontfangene brieven ter secretarye van de gouverneur tot Lissauw, de Bantamse opperpriester Pangerang Tadzjoudin en Depatty Sourabaya file 2532, folio 425
July 10, 1708 Insertie der brief van den gouverneur Lissauw file 2532, folio 426
July 10, 1708 Item van den Bantams opperpriester Tadzjoudin file 2532, folio 427
July 10, 1708 Zoomede die door Depatty Sourabaya tot Sourabaya geschreven file 2532, folio 427-428
July 10, 1708 Vertrek van de Bescherming na Bantam met de borger diamantslijper Cras en een briefje aan den gesaghebber file 2532, folio 428-429