Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 2, 1705 Den translateur Martinus Hodenpijl retourneert van Samarang over Cheribon file 2527, folio 966
Nov. 2, 1705 Met schrijvens van laastgenoemde plaats en 3 brievjes van den vaandrager Theunis Helderman uyt Pamotan file 2527, folio 966
Nov. 2, 1705 Bij welk eerste consteert dat Pangerang Ranga Gompol tegens Pangerang Aria Cheribon om het landschap Bantar Jati weder nieuwe bewegingen maakte file 2527, folio 967
Nov. 2, 1705 Niettegenstaande dat die questie door den gesaghebber Joan Coin al voormaals sijn getermineert geworden file 2527, folio 967
Nov. 2, 1705 Twee aanhangers van Porwata arriveren per de patchiallang de Pittoor van Cheribon file 2527, folio 967
Nov. 2, 1705 Per ’t fluytje de Schulp een brievje aan den commandeur en raad tot Bantam gedepecheert file 2527, folio 967-968
Nov. 3, 1705 Een brievje van den ondercoopman en opperhoofd tot Timor ontfangen file 2527, folio 968
Nov. 3, 1705 Meldende de dood van de tweede van dat comptoirtje file 2527, folio 968
Nov. 3, 1705 Kiey Nestra arriveert van Indramajoe om alhier te versoeken met het regentschap van die plaats gehonoreert te werden file 2527, folio 968
Nov. 3, 1705 Medebrengede 50 coyangs rijst en schrijvens van den gesaghebber tot Cheribon file 2527, folio 969
Nov. 3, 1705 Verschijninge van d’afgesanten van den Sousouhounang Pakoebowana met brieven en geschenken voor Zijn Edelheyt en de heer raad ordinairis Harman de Wilde file 2527, folio 969
Nov. 3, 1705 Het nevenstaande jagtje en mindere vaartuygen na diverse plaatsen aangelegt file 2527, folio 969-970
Nov. 3, 1705 Verstaan den Almogenden te doen danken voor den zegen bewesen aan ’s Compagnies dessijnen en wapenen op Java file 2527, folio 970
Nov. 3, 1705 Den gewesen commissaris van Java’s Oostcust Michiel Ram in zijn voorige bediening van landdrost g’introduceert file 2527, folio 970
Nov. 3, 1705 De heeren De Wilde en Chasteleyn tot commissarissen der verlossing genomineert file 2527, folio 971
Nov. 3, 1705 En eyndelijk aan den pagter van de groenten cramen een halve maand surcheance van pagtpenningen geaccordeert file 2527, folio 971
Nov. 4, 1705 Ontfang van een missive door den oppercoopman Govaart van Wijngaarden en raad tot Japara afgevaardigt file 2527, folio 971
Nov. 4, 1705 ’t Jagt Woggenum retourneert van Cheribon met schrijvens van die bedientens en een lading houtwerken file 2527, folio 971-972
Nov. 4, 1705 De boot het Vuur komt uyt de Straat Zunda terugge file 2527, folio 972
Nov. 4, 1705 Met schrijvens van den commandeur Bitter van Rheede en raad tot Bantam, item een brievje van de 3 voorsittende leden in voormelte raden file 2527, folio 972-973