Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 22, 1705 De pagter van de coorenmolen een maand surcheance g’accordeert file 2527, folio 843
Sept. 23, 1705 De patchialling de Bliek arriveert van Tagal met den capitain luytenant Laurens Claasz. en een briev der officieren file 2527, folio 843
Sept. 23, 1705 En van Banjar komt de Engelse brigantijn Banjar te deser rheede file 2527, folio 843
Sept. 23, 1705 De chialoup Wayer over Macassar naar Nova Hollandia file 2527, folio 844
Sept. 23, 1705 Zijnde ter eerstgemelte plaats in de terugreyse door magteloosheyt komen aandrijven nevens het fluytje Vossenbosch file 2527, folio 844
Sept. 23, 1705 Medebrengende een briev van de heer gouverneur Erbervelt en raad tot Macassar file 2527, folio 844
Sept. 23, 1705 Behelsende hoe penible de togt van gemelte twee kieltjes was geweest file 2527, folio 844
Sept. 23, 1705 Uyt Ternaten hadden dese vrunden berigt gekregen dat omtrent de Papoese eylanden waren gesien seven schepen met eenige mindere vaartuygen file 2527, folio 845
Sept. 23, 1705 Goeden staat op Macassar en wanneer de voorstellinge van den gouverneur Erbervelt g’effecteert stont te werden file 2527, folio 845-846
Sept. 23, 1705 Vertrekt van de fluyt Lockhorst na Cabo de Goede Hoop met een briev aan d’Hr. gouverneur Willem Adriaan van der Stel en raad aan dien uythoek file 2527, folio 846-847
Sept. 23, 1705 Per Inlands vaartuygh een brievje aan den gesaghebber Abraham Schepmoes en raad tot Padangh afgevaardigt file 2527, folio 847
Sept. 24, 1705 ’t Huys ter Haan vertrekt na Souratta en de Vegt na Mallabaar met den oppercoopman Arnold Bitter en de capitain Laurens Claasz. file 2527, folio 848
Sept. 24, 1705 Ladinge van ’t Huys ter Haan voor Souratta file 2527, folio 848
Sept. 24, 1705 Item van de Vegt voor Mallabaar file 2527, folio 848
Sept. 24, 1705 Papieren met gemelte twee bodems voor Souratta, Mallabaar en Ceylon afgesonden file 2527, folio 848-849
Sept. 24, 1705 Insertie van een briev van dese regeringe aan den Conink van Couchin alsmede thans afgaande file 2527, folio 849-851
Sept. 24, 1705 Gelijk ook van een briev aan de viceroy der Portugeese tot Goa file 2527, folio 851
Sept. 24, 1705 Brievje na Sourabaya aan den capitein Willem Sergeant en raad gedepecheert file 2527, folio 852
Sept. 24, 1705 Principaalste teneur van dien file 2527, folio 852
Sept. 25, 1705 De schipper Jan Faber komt met de boot het Vuur uyt de Straat weder terug file 2527, folio 852-853