Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 19, 1659 Brengt een brieff van van der Meerssen aen haer Edelens file 2460, folio 204-205
June 19, 1659 Door een vrijmans jonck brengt hier een brieff van ’s compagnies hooft op Macassar aen haer Edelens gebracht file 2460, folio 205
June 20, 1659 Breuckelen en de Immenhorn seylen van hier nae Tayouan file 2460, folio 205-206
June 20, 1659 De Jambyse gesanten ter audiëntie bij d’Ed. heer gouverneur generael file 2460, folio 206
June 20, 1659 Domburch uyt de Bantamse besettinge file 2460, folio 206
June 20, 1659 ’t Jacht ’t Zeepaerdt uyt de Goase besettinge met den vice commandeur Dirck de Cnibber file 2460, folio 206-207
June 20, 1659 De fluytschepen Ulissis en Cortehoeve uyt het patria file 2460, folio 207
June 20, 1659 Is in Rade van India verstaen van de restitutie des tamboer (van den Sulthan van Bantam) te desisteren file 2460, folio 207-208
June 20, 1659 Item eenige conditiën beraemt daerop de Compagnies van meninge is, in vrede met Aetchin te treden file 2460, folio 208
June 21, 1659 Het schip de Peerl uyt het patria file 2460, folio 208
June 21, 1659 Brengt mede het doode lichaem van d’Hr. Adriaen van Aelmonde file 2460, folio 208-209
June 21, 1659 ’t Jacht den Hector van de camer van Delft uyt het patria file 2460, folio 209
June 21, 1659 ’t Jacht Vlielant uyt Suratta file 2460, folio 209
June 21, 1659 Desselfs ladinge file 2460, folio 209-210
June 21, 1659 Den commandeur Adriaen Roothaes met de schepen het Wapen van Hollant en de Gelria van Goa’s bhare file 2460, folio 210
June 22, 1659 ’t Doode lichaem van d’Hr. Adriaen van Aelmonde van boort aen lant te laten brengen file 2460, folio 210
June 22, 1659 ’t Jacht Calff uyt Suratta met een rijcke ladinge file 2460, folio 210-211
June 22, 1659 ’t Jacht den Dolphijn uyt de Goase besettinge file 2460, folio 211
June 23, 1659 ’t Doode lichaem van d’Ed. Adriaen van Aelmonde binnen het Casteel gebracht file 2460, folio 211
June 24, 1659 ’t Doode lichaem van d’E. heer Aelmonde ordinaris Raet van India ter aerde bestelt file 2460, folio 211