Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 31, 1704 Geboorene en gedoopte file 2525, folio 413
July 31, 1704 Getrouwde file 2525, folio 413
Aug. 1, 1704 De scheepen Prins Ingenius, ’t Huys ten Duyne en Reygersdaal arriveeren uyt het vaderland te deser rheede file 2525, folio 414
Aug. 1, 1704 Cort journaal van den eersten bodem file 2525, folio 414-415
Aug. 1, 1704 Wat contanten en goederen daarmede aangebragt file 2525, folio 415
Aug. 1, 1704 Ontfang van een missive van den camer Zeeland per ’t Huys ten Duyne file 2525, folio 416
Aug. 1, 1704 Journaal van den bodem file 2525, folio 416
Aug. 1, 1704 Sijn aangebragte carguasoen file 2525, folio 417
Aug. 1, 1704 Den derden bodem Reygersdaal brengt een missive van de camer Delft file 2525, folio 417
Aug. 1, 1704 Alsmede een van den gouverneur en raad aan Cabo de Goede Hoop file 2525, folio 417
Aug. 1, 1704 Korte reysbeschrijvinge van dit schip file 2525, folio 417-418
Aug. 1, 1704 Specificatie van desselvs aangebragte carguasoen file 2525, folio 418-419
Aug. 1, 1704 Inlands vaartuyg na Macassar met een briefje aan den heer gouverneur Willem de Roo file 2525, folio 419
Aug. 1, 1704 De heeren Hendrick Swaardecroon en Mattheus de Haan nemen voor de eerste maal cessie in Haar Edelens vergaderinge file 2525, folio 419-420
Aug. 3, 1704 Aankomst van het galjoot de Boode uyt Souratta met een briefje van den heer directeur en raad aldaar file 2525, folio 420
Aug. 4, 1704 De chialoup d’Elisabeth en twee pantchiallangs van Cheribons terugge met een briefje van den resident Jacob Heyrmans file 2525, folio 421
Aug. 4, 1704 Wat houtwercken daarmede aangebragt file 2525, folio 421
Aug. 4, 1704 Arrivement van de scheepen Horstendaal en Schoonewal voor reekeninge van de camers Amsterdam en Zeeland file 2525, folio 421
Aug. 4, 1704 Cort journaal van den eersten file 2525, folio 421
Aug. 4, 1704 Desselfs aangebragte manschap file 2525, folio 422