Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 27, 1669 [De Borger Joan Schot met zijn jacht Brugge van Manilha met verscheyde pacquetten Spaense brieven voor Europa] file 2472, folio 47-49
Feb. 27, 1669 [Seecker Latijnsen brief door Joannes Theodorus van Wissick uyt Manilha aan den heer gouverneur generael geschreven, mitsgaders een verhael in de Spaense tale van ’tgene geschiet is in de Phillipinas eylanden aengaende het gevangen nemen van de gouverneur aldaer] file 2472, folio 49-71
Feb. 28, 1669 Het jachtje Rambangh na Macassar file 2472, folio 71-72
Feb. 28, 1669 Een brief aen den Heeren 17en file 2472, folio 72
Feb. 28, 1669 Aengekomen vaertuygen file 2472, folio 72-76
Feb. 28, 1669 Vertrocken vaertuygen file 2472, folio 76-77
Feb. 28, 1669 Rapport van gedane visite file 2472, folio 77-78
Feb. 28, 1669 Justitie file 2472, folio 78-79
Feb. 28, 1669 Getroude file 2472, folio 78
Feb. 28, 1669 Gedoopte file 2472, folio 78
Feb. 28, 1669 Overledene file 2472, folio 78-79
Feb. 28, 1669 Javanen file 2472, folio 79
March 3, 1669 Een inlandsch vaertuygh van Malacca file 2472, folio 80
March 4, 1669 Een briefjen van Bantam file 2472, folio 80-81
March 5, 1669 Reeckening van ’t Kleen Zeegel file 2472, folio 81
March 5, 1669 De oostzijde van de wegh na Anchol 2 roeden breet te maecken file 2472, folio 81-82
March 7, 1669 [Een Chinees jonck van Japan] file 2472, folio 82
March 12, 1669 Vaertuygh van Macassar met brieven van de grooten aldaer file 2472, folio 82
March 13, 1669 [Hoorn, Tholen, Domburgh en de fluyt Goeree nae Japare met kleeden] file 2472, folio 82-83
March 13, 1669 Een briefje na Bantam file 2472, folio 83