Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 9, 1712 Suykermolen na Samarang file 2537, folio 767
Nov. 9, 1712 De Taxisboom na Tanjongpoura file 2537, folio 767
Nov. 8, 1712 [...] van Samarang file 2537, folio 765
Nov. 8, 1712 Lading van dien bodem file 2537, folio 765
Nov. 8, 1712 Een briefje na Tanjongpoura met teruggaande [...] file 2537, folio 765
Nov. 7, 1712 Vosmaar met hier nevenstaande goederen na Tagal file 2537, folio 758
Nov. 7, 1712 Een briefje van Tangerang [...] file 2537, folio 759
Nov. 7, 1712 Publicatie der jaerlijxe placcaten voor de thuysvaerders file 2537, folio 759
Nov. 7, 1712 Insertie van een der placaten[5] inhoudende diverse ordres uyt de vorige bijeen gebracht file 2537, folio 760-764
Nov. 7, 1712 De placcaten hiervoren gemelt werden op de rheede afgecondicht file 2537, folio 764-765
Nov. 4, 1712 De chialoup de Craanvogel uyt Amboina file 2537, folio 756
Nov. 4, 1712 Calculatie van de het aanstaande nagelgewasch in die provintie file 2537, folio 757
Nov. 4, 1712 Sanderhoef na Palembang met geleybriefje file 2537, folio 757
Nov. 4, 1712 IJsselmonde en Schoonderloo na Samarang en Cheribon file 2537, folio 757-758
Nov. 4, 1712 Een briefje na Bantam waarbij den Chinese Tantjimko tot capitain werd aangestelt file 2537, folio 758
Nov. 3, 1712 Een briefje van Bantam per Mardijker file 2537, folio 756
Nov. 3, 1712 Versoek van den sulthan tot aanstelling van den nieuwe capitain over de Chinesen file 2537, folio 756
Nov. 2, 1712 De chialoup Europa met een patchiallang van Cheribon file 2537, folio 751
Nov. 2, 1712 Een briefje van Tanjongpoura file 2537, folio 752
Nov. 2, 1712 Insertie van drie translaat Javaanse brieven door den regenten tot Sourabaya en op het eyland Madura aan Haar Edelens geschreven file 2537, folio 752-755