Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 9, 1703 Voorts datter uyt Toulon soo der gerugt wierd 10 oorlogscheepen na dese gewesten van India soude wesen gesonden file 2524, folio 426
Oct. 9, 1703 Abraham Fierens tot secretaris van ’t Collegie van Commissarissen van Huwelijckse en Kleene Saaken verkoren file 2524, folio 426
Oct. 9, 1703 Den gewesen visitateur generaal Jacob Claarbout transport naar ’t vaderland gelicentieert file 2524, folio 426
Oct. 9, 1703 Aan den pachter van den aankomende rijs een halve maand surcheance van pagtpenningen g’accordeert file 2524, folio 426
Oct. 9, 1703 Eyndelijck drie doodvonnissen bij den agtbare Raad van Justitie tegens Titus van Tutucorijn, Tannassy van Bougis, item Galy van Grissee en Tsja van Campar gevelt, g’approbeert file 2524, folio 426
Oct. 10, 1703 Ontfang van een Javaans brievje van Demang Timbanantang tot Bandong file 2524, folio 427
Oct. 10, 1703 Insertie van ’tselve file 2524, folio 427
Oct. 10, 1703 De chialoup Ceram verschijnd te deser rheede uyt Amboina met schrijvens van den gouverneur Balthazar Coyet en raad file 2524, folio 427
Oct. 10, 1703 Begroting van het jongste nagelgewas file 2524, folio 428
Oct. 10, 1703 Item de opgave der Inlanders na gissing voor ’t toekomende file 2524, folio 428
Oct. 10, 1703 Lasten en winsten van dat gouvernement in 12 maanden file 2524, folio 428
Oct. 11, 1703 Aankomste van Engelse scheepen Sitny en Maria Anna uyt Engeland file 2524, folio 428
Oct. 12, 1703 Een brievje van den gouverneur en raad tot Amboina per burger chialoup ontfangen file 2524, folio 428
Oct. 12, 1703 Depêsche van de chialoup Landouw na Malacca met schrijvens aan den gouverneur en raad file 2524, folio 429
Oct. 12, 1703 Waarbij de verdelinge der Japance scheepen en goederen haar werd genotificeert file 2524, folio 429
Oct. 12, 1703 Mitsgaders g’ordonneert gemelte chialoup tot nader ordre aldaar aan te houden file 2524, folio 429
Oct. 12, 1703 De packhuysen bezijden de Waterpoort met een nieuwe pannedack te verdecken file 2524, folio 429
Oct. 12, 1703 En een nieuwe corps du garde aan de Rotterdammerpoort te laten maken file 2524, folio 429
Oct. 14, 1703 Arrivement van de chialoup van den Moors coopman tot Malacca Zedelebée file 2524, folio 430
Oct. 14, 1703 Met de nevenstaande papieren van den gouverneur en raad aldaar file 2524, folio 430