Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 29, 1703 Waermede sij den 24e Maart over Mascarienhas na Madagascar vertrocken waren file 2524, folio 197
May 29, 1703 Alsvorens een parthij volk van diverse geroofde scheepen op Mauritius gelaten te hebben file 2524, folio 197
May 29, 1703 Sijn de gemelte rovers volgens berigt van Engelse scheepen op Mascarienhas gearriveert file 2524, folio 197
May 29, 1703 En na een aldaer leggende Portugees scheepje te hebben gerooft file 2524, folio 197
May 29, 1703 Met ’tselve na Madagascar gestevent file 2524, folio 198
May 29, 1703 Op de Mascarienhas lagen mede twee Schotse rovers file 2524, folio 198
May 29, 1703 Een Francen rover had omtrent de Annasse rivier op Mauritius 3 Mooren aan land geset file 2524, folio 198
May 29, 1703 Dewelke met haer schip Fetibos genaamt door hen genomen waren geworden en ’t nevenstaande wisten te relateren file 2524, folio 198
May 29, 1703 Men was op Mauritius met een extraordinaire swaren orcaan besogt geworden file 2524, folio 198
May 29, 1703 Desastres daar uyt ontstaan file 2524, folio 198-199
May 29, 1703 Per Inlands vaertuyg een briefje der overheden van ’t schip Brandenburg komende uyt ’t vaderlant ontfangen file 2524, folio 199
May 30, 1703 Viering der dag van de verovering van Batavia file 2524, folio 199
May 30, 1703 Arrivement van ’t schip Concordia van Ceylon te deser rheede file 2524, folio 199
May 30, 1703 Met mevrouw de weduwe van den heer raed extraordinaris en Ceylons gouverneur Gerrit de Heere file 2524, folio 200
May 30, 1703 Haar E. door gecommitteerdens van boord afgehaelt file 2524, folio 200
May 30, 1703 Specificatie der ladinge van gemelte bodem de Concordia file 2524, folio 200
May 30, 1703 Bevestinge van de nieuwe verkoren scheepenen file 2524, folio 201
May 30, 1703 En lossing van ’t canon te deser plaetse tot besluyt van de viering van Jaccatra’s verovering file 2524, folio 201-202
May 30, 1703 Van Bantam een briefje ontfangen file 2524, folio 202
May 30, 1703 Eenelijk gerigt ten geleyde van een brievje door d’overheden van ’t schip Brandenburg komende uyt ’t vaderland file 2524, folio 202