Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1702 Item van Radja Boeyong tot Padangh file 2523, folio 862-865
Dec. 5, 1702 Item van de 14 Ponglous tot Pawoh file 2523, folio 865-870
Dec. 5, 1702 Item van de 10 Ponglous tot Cota Tengah file 2523, folio 870-872
Dec. 6, 1702 Per burger chialoup een briefje aan den commandeur Anthony Zas en raad tot Japara afgevaardigt file 2523, folio 872
Dec. 6, 1702 Tot bekentmakinge van den gedeclareerden oorlog in Europa file 2523, folio 873
Dec. 6, 1702 En om twee gontings bequaam om tot chialoupen gebruykt te werden in te kopen file 2523, folio 873
Dec. 7, 1702 De panchiallang de Parkiet retourneert van Tanjongpoura met een briefje van Jacob van der Bussche file 2523, folio 873
Dec. 7, 1702 Ten geleyde van 24 balen cattoene garen en 4 picols en 26 ¾ cattys indigo file 2523, folio 873
Dec. 7, 1702 Arrivement van ’t jagt de Moercappel van Japara over Samarangh file 2523, folio 874
Dec. 7, 1702 Met schrijvens van beyde die plaatsen file 2523, folio 874
Dec. 7, 1702 Ladinge van voorsz. bodem file 2523, folio 874
Dec. 8, 1702 Per terugkerende afgesondene een briefje aen Pangerang Depatty Tsjacraningrat tot Sampan afgevaardigt file 2523, folio 874
Dec. 8, 1702 Teneur van ’tselve file 2523, folio 875-876
Dec. 8, 1702 Terugkomste van ’t jagje Matroos met de clerken van ’t bestellen der generale secretary papieren aan de retourschepen file 2523, folio 876
Dec. 8, 1702 Aanwijsinge hoedanigh deselve verdeelt sijn geworden aen yder bodem file 2523, folio 876-881
Dec. 9, 1702 Arrivement van ’t schip Ceulen uyt het vaderland voor reekeningh van de Camer Amsterdam file 2523, folio 881-882
Dec. 9, 1702 Notitie van de brieven daermede ontfangen file 2523, folio 882-883
Dec. 9, 1702 Montant van desselfs aangebragte carguasoen file 2523, folio 883
Dec. 9, 1702 Komste van het schip IJsselmonde uyt het vaderland te deser rheede voor reekeningh van de camer Amsterdam file 2523, folio 884
Dec. 9, 1702 Medebrengende eenige dubbelde papieren file 2523, folio 885