Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 9, 1702 Met een missive aan den resident en raad file 2523, folio 637
Sept. 9, 1702 Ten eynde van daar af te halen en herwaarts te brengen de twee laeste houtvlotten file 2523, folio 637
Sept. 11, 1702 Inhalinge van de missive van den Coning van Persia en den Attumat Douleth of rijxbestierder aan Haar Edelens file 2523, folio 637-640
Sept. 11, 1702 Insertie van het translaat der missive van den Coning van Persia file 2523, folio 640-642
Sept. 11, 1702 Item van den rijxbestierder file 2523, folio 642-643
Sept. 11, 1702 Besluyt om het getal der retourschepen voor d’eerste besendingen te nemen op tien stux file 2523, folio 644
Sept. 11, 1702 En de reets aangelegde schepen te verdelen over de respective cameren als hiernevens file 2523, folio 644
Sept. 12, 1702 Depêsche van ’t jagt de Pool na Bantam file 2523, folio 644
Sept. 12, 1702 Met een gemene en aparte missive aan den gesaghebber Zacharias Roman file 2523, folio 644
Sept. 12, 1702 Specificatie van eenige daarnevens gesonde contanten en goederen voor den coning file 2523, folio 644-645
Sept. 12, 1702 Den adsistent Jan Seullijn als notaris te deser stede te admitteren file 2523, folio 645
Sept. 12, 1702 Den luytenant Adam van Oosterwijk na ’t vaderland verlost file 2523, folio 645
Sept. 12, 1702 En het schip ’t Lands Welvaren derwaarts aangelegt file 2523, folio 645
Sept. 12, 1702 ’t Selve en alle de andere schepen te monteren na seker opstel van den equipagiemeester Jan de With file 2523, folio 645-646
Sept. 12, 1702 Den van Macassar verbannen en alhier aangekome Bougyse Prins Arou Teko is verstaan in plaetse van na de Caab de Goede Hoop vooral sijn leven met het jagtje de Pool na Ceylon te senden file 2523, folio 646
Sept. 14, 1702 Eenige schippers op haer versoek na ’t vaderlant verlost en over de hiernevens genoemde schepen verdeeld file 2523, folio 646
Sept. 14, 1702 Inkomste van ’t kleen zegel in een rond jaar ten bedrage van realen 4487 ½ file 2523, folio 647
Sept. 15, 1702 ’t Vonnisse des doods tegens Moses van Padang geapprobeert file 2523, folio 647
Sept. 15, 1702 In plaats van d’E. Adriaan van Strijkersbergh is goetgevonden tot adjunct reviseur in den processe wegens de weduwe Poolman tegens de weescamer, te verkiesen de heer Jacobus Hoogkamer file 2523, folio 647
Sept. 15, 1702 De schippers Anthony Pronk en Mattheus de Geus op hunne onderhebbende bodems de Liefde en Domburg te laten continueren en daarmede te repatriëren file 2523, folio 648