Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 31, 1702 Gedoopte file 2523, folio 522
July 31, 1702 Getrouwde file 2523, folio 522
Aug. 1, 1702 Ontfang van een briefje van Soeta Patra regent tot Oetama ‘gelegen onder het district van Sirrebon’ aan Sijn Edelheyt geschreven file 2523, folio 523
Aug. 1, 1702 Inhout van ’tselve file 2523, folio 523-524
Aug. 1, 1702 Aanwijsinge van den ontfang en uytgift ten behoeve van het Lazarushuys file 2523, folio 524
Aug. 1, 1702 Capitain Pieter Hogerlinde opperhooft tot Sourabaja in gagie van f. 80 tot f 100 gulden verbetert file 2523, folio 524
Aug. 2, 1702 Per Inlands vaartuyg ontfangen een advys briefje van d’overheden van de fluyt de Hoek komende uyt het vaderlant file 2523, folio 524
Aug. 3, 1702 Vertrek van ’t jagt de Moercappel om een lading houtwerken na Japara file 2523, folio 525
Aug. 3, 1702 Medenemende een missive deser regering aan den commandeur en raad file 2523, folio 525
Aug. 3, 1702 Lading van gemelte bodem file 2523, folio 525
Aug. 4, 1702 Per Inlands vaartuygh ontfange van Macassar een duplicaat missive van den gouverneur Cornelis Beernink en raad file 2523, folio 525
Aug. 4, 1702 Welkers originele met het jagt Saamslag nog verwagt werd file 2523, folio 526
Aug. 4, 1702 ’t Fluytje Vosschenbosch na Pamanoekan om een lading kleene houtwerken file 2523, folio 526
Aug. 6, 1702 Arrivement van de fluyt de Haek uyt het vaderland voor reekeningh van de camer Hoorn file 2523, folio 527-528
Aug. 6, 1702 Medebrengende den nevenstaande papieren file 2523, folio 528
Aug. 6, 1702 Specificatie van desselfs ladingh file 2523, folio 528-529
Aug. 6, 1702 De fluyt de Crab retourneert van Tagal over Sirrebon met schrijvens voor beyde die plaetsen file 2523, folio 529
Aug. 6, 1702 En de nevenstaande houtwerken file 2523, folio 529-530
Aug. 6, 1702 Aankomst van ’t Engels schip Frederik uyt Engelant file 2523, folio 530
Aug. 6, 1702 Depêsche van het schip Sirjansland na Persia file 2523, folio 530