Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 9, 1710 ’t Portugeese scheepje Santo Paulo arriveerd van Maccao file 2534, folio 76
Feb. 11, 1710 Arrivement van een Siams vaartuyg file 2534, folio 77-78
Feb. 11, 1710 Insertie van een brief van die provisioneel Berquelang daarmede ontfangen file 2534, folio 78
Feb. 11, 1710 Aanstelling van d’Edele Ferdinand de Groot tot secretaris van de Hoge Regering file 2534, folio 79
Feb. 12, 1710 Lading van dien bodem file 2534, folio 79
Feb. 12, 1710 Lading van dien bodem file 2534, folio 81
Feb. 13, 1710 Twee briefjes van Tagal en Palembang per Inlandse vaartuygen file 2534, folio 82
Feb. 14, 1710 Een briefje van de gecommitterdens op Bantam per Chinees file 2534, folio 82-83
Feb. 17, 1710 Inhaling van een brief door de Sulthan van Bantam aan Haar Edelens geschreven file 2534, folio 84-86
Feb. 17, 1710 Insertie van gemelte brief file 2534, folio 86-87
Feb. 17, 1710 Een dubbelt briefje van Palembang file 2534, folio 86
Feb. 18, 1710 Jasper van Mansdalen en Harmen Brandouw eerste en tweede oppercoopman deses Casteels geworden file 2534, folio 88
Feb. 18, 1710 Twee doodvonnissen van heeren schepenen g’approbeert file 2534, folio 88
Feb. 19, 1710 Lading van dien bodem file 2534, folio 90
Feb. 20, 1710 De patchiallang na het Princen eyland gesonden om tijding van opgemelte retourfluyt terugge te brengen file 2534, folio 94
Feb. 21, 1710 ’t Engels scheepje de President van Bankahoulo file 2534, folio 94
Feb. 21, 1710 Insertie van een Engelse brief daarmede ontfangen file 2534, folio 94-95
Feb. 22, 1710 Translaat Maleytse missive van den Panglima en de 12 ponglous tot Padang file 2534, folio 97-98
Feb. 22, 1710 Item van nog een door alsvoren geschreven file 2534, folio 98-99
Feb. 22, 1710 Item een ander van Radja Parampoean file 2534, folio 99-101