Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 7, 1701 Catharina Rossenraat tot binnenmoeder van het vrouwentugthuys aengestelt file 2521, folio 6
Jan. 8, 1701 Komst van een Chinees jonk van Nimpho met een advysbriefje van ’t freguat de Hartloop file 2521, folio 6
Jan. 8, 1701 Terugkomst van ’t fluytje de Haas van Sirrebon met den lieutenant Oelof Christiaansz. medebrengende schrijvens van den resident en raad benevens eenige andere papieren file 2521, folio 6-7
Jan. 8, 1701 De geschillen der Prianger hoofden waren tot gemeen genoegen verevend file 2521, folio 7
Jan. 8, 1701 Pangeran Aria Cheribon stont met de dogter van Panambahan te trouwen file 2521, folio 7
Jan. 8, 1701 En bedraagt de ladinge van gemelte fluytje de Haas f. 20874:4:3 file 2521, folio 7
Jan. 8, 1701 Lasten en winsten tot Sirrebon staende ’t boekjaer van 1699-1700 file 2521, folio 7
Jan. 8, 1701 Aenwijsinge hoedanige Inlandse brieven en geschriften nevens voormelte papieren van Sirrebon sijn ontfangen file 2521, folio 7-8
Jan. 8, 1701 Inhout der missive van Sulthan Anum aen Haer Edelens file 2521, folio 8
Jan. 8, 1701 Item van den Panabahan tot Sirrebon file 2521, folio 8-9
Jan. 8, 1701 Dito van den Pangerang Depatty Sirrebon aen Sijn Edelheyt file 2521, folio 9
Jan. 8, 1701 Teneur der missive van den Pangerang Area Sirrebon aan Haar Edelens file 2521, folio 9-10
Jan. 8, 1701 Insertie van vier schrifturen der Preanger hoofden file 2521, folio 10
Jan. 8, 1701 Teneur der eerste file 2521, folio 10-11
Jan. 8, 1701 Dito van de tweede file 2521, folio 11-12
Jan. 8, 1701 Item van de derde file 2521, folio 12
Jan. 8, 1701 En ook van de vierde file 2521, folio 12-13
Jan. 9, 1701 ’t Engels schip Mansoen vertrekt na Madras file 2521, folio 13
Jan. 9, 1701 Aenkomste van 4 jonken uyt China en nouvelles door de annochodas verhaalt file 2521, folio 13-14
Jan. 10, 1701 Heeren Schepenen d’ontfange halve collecte brandemmer-eld besteed hebbende file 2521, folio 14