Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 2, 1699 Ontfangen per Chinees jonk een briefje van den oppercoopman Hendrik Dijksman en den raad in Japan file 2519, folio 71
Feb. 2, 1699 Advys wegens ’t confineren van den oppertolk en sijn soon door den gouverneur van Nangasaky file 2519, folio 71
Feb. 2, 1699 ’t Jagtje de Schaapsherder na Ternaten met brieven aan den gouverneur Salomon Lesage en de Inlandse coningen en groten aldaar file 2519, folio 71-72
Feb. 2, 1699 Ladinge van voorsz. bodempje file 2519, folio 72
Feb. 2, 1699 Insertie der brieven aan de gemelte Inlandse coningen en groten file 2519, folio 73-81
Feb. 2, 1699 Vertreck van het jagtje de Fortuyn over Timor nae Banda met het opperhooft van Timor den capitein Joannes Focanus file 2519, folio 81
Feb. 2, 1699 Medenemende de nevenstaande brieven soo aan onse bediende als de Inlandse princen en regenten op Timor file 2519, folio 81-82
Feb. 2, 1699 Ladinge van het jagtje de Fortuyn file 2519, folio 82
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan de princen, regenten van Coupang, Sonnebay, Amabay, Amphoan en Thybene file 2519, folio 83-92
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan de princen en regenten van het eyland Solor file 2519, folio 92-96
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan de princen en regenten van ’t eyland Rotty file 2519, folio 96-100
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan den Capitayn Moor Domingo da Costa tot Lissieuw file 2519, folio 101-102
Feb. 3, 1699 De pagter van sirystaken voor het presente jaer twee maanden betalinge gesurcheert file 2519, folio 102
Feb. 3, 1699 ’t Verhoogde rantsoen van vaderlants vlees en spek bij resolutie van de 20e Juny passado weder afgeschaft file 2519, folio 103
Feb. 3, 1699 ’t Werk der marginale op de bevindinge over de negotieboeken van de Ed. heer raad extraordinaris Wybrand Lycogten overgegeven aan den ordinaris raed Joannes Cops file 2519, folio 103
Feb. 3, 1699 En de beschrijvinge van laestgemelte Sijn Ed. aan den extraordinaris raed Mr. Jacob van Dam file 2519, folio 103
Feb. 6, 1699 ’t Jagt de Schelde nae Banda file 2519, folio 103
Feb. 7, 1699 ’t Jagt de Peperthuyn met een ladinge peper van Palimbang file 2519, folio 104
Feb. 7, 1699 Medebrengende ’t gewesen opperhooft Joan Cornelis d’Ableingh en een missive van den residenten aldaar file 2519, folio 104
Feb. 7, 1699 Pangerang Pringabaya door den Keyser van Manicabo tot coning van Jamby genomineert file 2519, folio 104