Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 26, 1707 Aslmede van die door den Coning van Bony geschreven file 2531, folio 754-755
Oct. 26, 1707 Ontfang van een briefje van de residenten tot Palembang file 2531, folio 756
Oct. 27, 1707 Aankomst van ’t jagt de Hartloop van Sourabaya over Japara file 2531, folio 756
Nov. 1, 1707 En briefje van de bedientens tot Japara file 2531, folio 766
Nov. 1, 1707 En een dito van de bedientens tot Bantam ontfangen file 2531, folio 766
Nov. 1, 1707 ’t Portugees schip Nostra Senhora de Pieda de Santo Anthonio komt van Timor file 2531, folio 766
Nov. 1, 1707 Insertie van ’t laatste file 2531, folio 767-768
Nov. 6, 1707 Ontfang van een briefje van Tanjongpoura file 2531, folio 771
Nov. 7, 1707 Dewelke onder het lossen van het canon sig na land en ten huyse van sijn schoonmoeder begeefd file 2531, folio 772
Nov. 7, 1707 Ontfang van een briefje van Samarang file 2531, folio 772
Nov. 8, 1707 Een brief van den gouverneur Pieter Rosselaar en raad tot Malacca per borger vaartuyg aangebragt file 2531, folio 773
Nov. 8, 1707 Ontfangene schrijvens van de bedientens tot Japara file 2531, folio 773
Nov. 8, 1707 Teneur van ’tselve file 2531, folio 773
Nov. 8, 1707 Arrivement van den capitain Hendrik van der Horst van Samarang met een briefje van den commandeur Govert Cnol en raad file 2531, folio 774
Nov. 8, 1707 Ontfang van een briefje van Tanjongpoura file 2531, folio 774
Nov. 8, 1707 Een missive van den gouverneur Joan Jacob Erbervelt en raad tot Maccassar ontfangen file 2531, folio 774
Nov. 10, 1707 De papieren van de generale secretarye door den eerste clercq Joan van der Nipoort aan boord besteld file 2531, folio 781
Nov. 10, 1707 Ontfang van duplicaat schrijvens van den gouverneur en raad in Ternaten file 2531, folio 785
Nov. 11, 1707 ’t Galliot de Mercurius komt van Samarang over Tagal met schrijvens van beyde die plaatsen file 2531, folio 785
Nov. 11, 1707 Aankomst van de Geelvink van Samarang over Cheribon met schrijvens file 2531, folio 785