Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 2, 1699 Medenemende de nevenstaande brieven soo aan onse bediende als de Inlandse princen en regenten op Timor file 2519, folio 81-82
Feb. 2, 1699 Ladinge van het jagtje de Fortuyn file 2519, folio 82
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan de princen, regenten van Coupang, Sonnebay, Amabay, Amphoan en Thybene file 2519, folio 83-92
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan de princen en regenten van het eyland Solor file 2519, folio 92-96
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan de princen en regenten van ’t eyland Rotty file 2519, folio 96-100
Feb. 2, 1699 Insertie van de voorsz. Inlandse brieven aan den Capitayn Moor Domingo da Costa tot Lissieuw file 2519, folio 101-102
Feb. 3, 1699 De pagter van sirystaken voor het presente jaer twee maanden betalinge gesurcheert file 2519, folio 102
Feb. 3, 1699 ’t Verhoogde rantsoen van vaderlants vlees en spek bij resolutie van de 20e Juny passado weder afgeschaft file 2519, folio 103
Feb. 3, 1699 ’t Werk der marginale op de bevindinge over de negotieboeken van de Ed. heer raad extraordinaris Wybrand Lycogten overgegeven aan den ordinaris raed Joannes Cops file 2519, folio 103
Feb. 3, 1699 En de beschrijvinge van laestgemelte Sijn Ed. aan den extraordinaris raed Mr. Jacob van Dam file 2519, folio 103
Feb. 6, 1699 ’t Jagt de Schelde nae Banda file 2519, folio 103
Feb. 7, 1699 ’t Jagt de Peperthuyn met een ladinge peper van Palimbang file 2519, folio 104
Feb. 7, 1699 Medebrengende ’t gewesen opperhooft Joan Cornelis d’Ableingh en een missive van den residenten aldaar file 2519, folio 104
Feb. 7, 1699 Pangerang Pringabaya door den Keyser van Manicabo tot coning van Jamby genomineert file 2519, folio 104
Feb. 9, 1699 Nader eysch van houtwerken van Sirrebon, Pamanoekan en Tsiassem file 2519, folio 104-105
Feb. 10, 1699 ’t Engelsche schip Trumbal Galy uyt China file 2519, folio 105
Feb. 10, 1699 Depêsche van ’t jagtje Bekesteyn na ’t vaderland en de fluyt Swaag nae Cabo de Goede Hoop file 2519, folio 105
Feb. 11, 1699 Vertrek van deselve uyt dese rheede file 2519, folio 105
Feb. 11, 1699 Aanwijsinge van de ladinge van beyde die bodems file 2519, folio 106-107
Feb. 11, 1699 Item van de papieren van daermede afgaande file 2519, folio 107-110