Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 13, 1698 Lading van de hoeker de Nijptang file 2518, folio 352
June 13, 1698 Insertie van de voormelte Inlandse brieven van den Portugesen gesaghebber aan de heer gouverneur-generaal file 2518, folio 352-353
June 13, 1698 Insertie van de voormelte Inlandse brieven van den princen en regenten van Coupang, Sonnebay, Amaby, Amphoang en Thyben file 2518, folio 353-357
June 13, 1698 Insertie van de voormelte Inlandse brieven, translaat Maleyts missive van de groten van Coupang file 2518, folio 357-360
June 13, 1698 Insertie van de voormelte Inlandse brieven, missive van de princen en regenten van ’t eyland Rotty file 2518, folio 360-362
June 13, 1698 Insertie van de voormelte Inlandse brieven, translaat Maleyts missive van de princen en regenten van ’t eyland Solor file 2518, folio 362-363
June 13, 1698 Insertie van de voormelte Inlandse brieven, item van Senghadjie Dasje tot Lamakera file 2518, folio 363-365
June 13, 1698 Insertie van de voormelte Inlandse brieven, item van Dzianely Rasnay en Dzianely Sapy tot Bima file 2518, folio 365-366
June 13, 1698 Verkiesinge van officieren over de burger schutterije en ruyterije voor het aanstaande jaar file 2518, folio 366-367
June 13, 1698 Item van eenige nieuwe wijkmeesters in steede van die overleden of verhuyst zijn binnen de stad file 2518, folio 367-368
June 13, 1698 Aanwijsinge van de g’eligeerden en gecontinueerde officieren over de schutterije van ’s Compagnies bediende tot supplement der vacante plaatsen file 2518, folio 368-369
June 13, 1698 Tot een dank- en beededag over de vreede met de Francen verkosen den 24e deser file 2518, folio 369
June 13, 1698 Mitsgaders tot de publicatie der voorsz. vreede den 21en deser file 2518, folio 369
June 14, 1698 ’t Schip Goudesteyn van Japara over Samarang met de nevensgemelte twee brieven file 2518, folio 369-370
June 14, 1698 Dry Europese militairen op Sourabaya door een Javaan vermoord file 2518, folio 370
June 14, 1698 De nevensgemelte Chinesen met dieverije betigt van Samarang opgesonden file 2518, folio 370
June 14, 1698 Ladinge van ’t schip Goudesteyn file 2518, folio 370
June 14, 1698 Een briefje aan de Angabey Wangsa Tanoe en Cartajouda tot Pamanoekan en Tsiassem afgevaardigd file 2518, folio 370-371
June 15, 1698 Advys wegens de verscheyninge van het jagt de Purmer uyt Bengale en de fluyt Schoonderloo uyt Souratta in de Straat Zunda file 2518, folio 371
June 15, 1698 Den geweldige Wouter de Vries derwaarts gesonden om ’s Compagnies papieren file 2518, folio 371