Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 8, 1698 Item hoe men handelen sal met de schuldige aan de gepleegde moort van ’t volck van ’t verongelukte jagtje den Swarten Arent file 2518, folio 41-42
Jan. 8, 1698 Ladinge van de hoeker de Nijptang file 2518, folio 42
Jan. 8, 1698 Insertie der brieven aan de voorsz. Inlandse grooten, aan de princen en regenten van Coepang, Sonnebay, Ammabay en Thybene file 2518, folio 42-44
Jan. 8, 1698 Insertie der brieven aan de voorsz. Inlandse grooten, aan den regenten van ’t eyland Solor file 2518, folio 45-46
Jan. 8, 1698 Insertie der brieven aan de voorsz. Inlandse grooten, aan den regenten van ’t eyland Rotty file 2518, folio 47-50
Jan. 9, 1698 De chialoup Elisabeth en de patsjallang de Crab gereverteerd van ’t observeren van ’t Engels scheepje de Sergeant Marchiant file 2518, folio 50
Jan. 9, 1698 Besoigne rakende den grooten overvloet der nagulen file 2518, folio 50-51
Jan. 11, 1698 ’t Galjoot de Snobber retourneerd van Bantam met een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad file 2518, folio 51
Jan. 14, 1698 De pagter van de koornmolen des verleden jaars een halve maand pagtpenningen geremitteerd file 2518, folio 51
Jan. 14, 1698 Approbatie der gedane verkiesinge van nieuwe ouderlingen en diaconen file 2518, folio 51-52
Jan. 17, 1698 De afgevare chialoupen de Leeuw, Samarang en Surrabaya te vercopen file 2518, folio 52
Jan. 18, 1698 Depêsche van ’t jagtje de Geelvink na Amboina met een missive aan de heer Willem van Wijngaarden en den raad file 2518, folio 52
Jan. 18, 1698 Aanwijsinge van de militairen, contanten en verdere behoeften daar benevens overgaande file 2518, folio 52-53
Jan. 19, 1698 Arrivement van ’t jagtje de Peperthuyn van Sumatra’s Westcust met schrijvens van den gesaghebber Cornelis Beernink en den raad tot Padang file 2518, folio 54
Jan. 19, 1698 Meldende de bijgebragte schade in den goudhandel door den sware regen file 2518, folio 54
Jan. 19, 1698 Vertoning van ’t bedragen der winsten en lasten aldaar in den jare 1696/97 file 2518, folio 54
Jan. 19, 1698 Den ouden keyser van Manincabo ‘Soutan Indramatchia’ overleden en sijn zoon ‘Soutan Pouty’ weder in de plaats gesteld file 2518, folio 54
Jan. 19, 1698 Ladinge van ’t jaghtje de Peperthuyn file 2518, folio 54-55
Jan. 19, 1698 Arrivement van de fluyt Hobré uyt Persia over Mallabaar en Ceylon file 2518, folio 55
Jan. 19, 1698 Met de nevenstaande brieven aan dese regeringe file 2518, folio 55