Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 11, 1697 De fluyt Swaag na Cabo de Goede Hoop aangelegt file 2517, folio 748
Oct. 11, 1697 ’t Jagt de Coning van Bantam na Palimbangh file 2517, folio 748
Oct. 11, 1697 En de fluyt Westbroek na Sirrebon file 2517, folio 748
Oct. 11, 1697 Mr. Cornelis Bogaart van Beloys aangesteld tot fiscael in Bengalen file 2517, folio 748
Oct. 14, 1697 Inhalinge en insertie der jongst ontfange brieven van de Molukse coningen en groten, van de coning en rijxgroten van Ternate file 2517, folio 749-753
Oct. 14, 1697 Inhalinge en insertie der jongst ontfange brieven van de Molukse coningen en groten, van de coning en rijxgroten van Tidore file 2517, folio 753-756
Oct. 14, 1697 Inhalinge en insertie der jongst ontfange brieven van de Molukse coningen en groten, van de gogoegoe Marasaolij in Ternaten file 2517, folio 756-758
Oct. 14, 1697 De chialoup Samarang comt uyt Banda over Amboina om gerepareert te werden file 2517, folio 758
Oct. 15, 1697 Vertrek van het fluytje Westbroek na Sirrebon met een missive aan den resident Christiaan Crijger en raad file 2517, folio 758
Oct. 15, 1697 Tot den afhael van ’t aldaer ingesamelde cattoene gaarn, peper file 2517, folio 759
Oct. 15, 1697 Medevoerende de nevenstaande contanten en goederen file 2517, folio 759
Oct. 15, 1697 Besluyt tot het afleggen van de schepen Cronenbrugh, Westbroek en ’t Haantje file 2517, folio 759
Oct. 15, 1697 En om de op gisteren alhier aangekome gesanten van Radja Goa den 17e deser in te halen file 2517, folio 760
Oct. 16, 1697 De chialoup Sourabaya over Amboina uyt Banda om reparatie file 2517, folio 760
Oct. 17, 1697 Inhalinge der gesanten van Radja Goa file 2517, folio 760-761
Oct. 17, 1697 Insertie van haren medegebragten brief aan dese regering file 2517, folio 761-762
Oct. 18, 1697 De patsjallang de Meerkat retourneert van Tanjongpoura met den luytenant Anthony Zas file 2517, folio 763
Oct. 18, 1697 Hebbende den sergeant Jacob Heyrmans aldaer als hooft voorgesteld file 2517, folio 763
Oct. 18, 1697 Versoek om contanten en kleden tot goede maanden voor de posthouders file 2517, folio 763
Oct. 20, 1697 De fluyt Prinslant komt met peper, harpuys en daksparren van Bantam file 2517, folio 763