Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 21, 1723 Briefje van Tagal per Javaan file 2555, folio 22
Jan. 21, 1723 Twee copia briefjes van Palembang per inlandse vaartuygen file 2555, folio 22
Jan. 20, 1723 De vaderlandse papieren door den eerste clercq aan boord besteld file 2555, folio 10
Jan. 20, 1723 Verdeeling van de gedagte papieren file 2555, folio 10
Jan. 20, 1723 Den nevenstaande papieren der scheepsoverheden ter narigt inhandigd file 2555, folio 11
Jan. 20, 1723 Bemanning van de gemelte scheepen file 2555, folio 13
Jan. 20, 1723 Montant en verdeeling van deselve file 2555, folio 15
Jan. 20, 1723 Receptie van de brief door de coning van Bantam file 2555, folio 16
Jan. 20, 1723 Insertie van dien file 2555, folio 16
Jan. 20, 1723 Twee briefjes van Cheribon per Mardijker file 2555, folio 21
Jan. 19, 1723 De vaderlandse brieven geteykent file 2555, folio 9
Jan. 19, 1723 De opperhoofden van den retourscheepen erlangen hun afscheyt file 2555, folio 10
Jan. 18, 1723 Een begin gemaakt met de vaderlandse brief te collationeeren file 2555, folio 8
Jan. 18, 1723 Het freguat den Arend van Java met den geweesen commandeur Gobius en den brieff file 2555, folio 9
Jan. 18, 1723 Een briefje van Banda per inlander file 2555, folio 9
Jan. 17, 1723 Duplicaat brief van Samarang per Chinees file 2555, folio 8
Jan. 17, 1723 Het schip London van Canton te deser rheede onder een Griex capitain file 2555, folio 8
Jan. 16, 1723 Abbekerk na Banda over Macassar met den capitain de Bensin, 50 militairen en de nevenstaande brieffjes file 2555, folio 7
Jan. 16, 1723 Lading van gemelde bodem voor Banda file 2555, folio 7
Jan. 15, 1723 Een brief van Bantam en een van den coning per desselfs gesanten file 2555, folio 6