Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 4, 1697 Insertie der missive aan den coning van Couchin file 2517, folio 665-670
Sept. 5, 1697 Arrivement van drie stux nieuwe chialoupen door den borger timmerman Jurriaan Abrahamsz. op Rembang gemaekt file 2517, folio 671
Sept. 5, 1697 Met de gesaghebber en ’t volk als eenige geborge goederen van ’t fluytje Bronste ’twelk op de rheede van Samarang gesonken was file 2517, folio 671
Sept. 5, 1697 Ook medebrengende een missive van den gesaghebber en raad tot Japara en een ditto van den residenten tot Samarang file 2517, folio 671
Sept. 5, 1697 Notificatie wegens het gedoente der Javanen file 2517, folio 671-672
Sept. 5, 1697 De chialoup Middelburgh vertrekt nae Palembang file 2517, folio 672
Sept. 5, 1697 ... file 2517, folio 672
Sept. 6, 1697 De fluyt Bovencaspel ... file 2517, folio 672
Sept. 6, 1697 Ontfangen per Inlands vaertuygh een briefje van den gesaghebber Zacharias Roman en den raad tot Bantam file 2517, folio 674
Sept. 12, 1697 Insertie van een briefje van den ’s Compagnies makelaers tot Bantam aen Sijn Edeleheyt den heer gouverneur generael geschreven file 2517, folio 679
Sept. 13, 1697 De fluyt Westbroek vertrekt na Sirrebon met een briefje aan den resident Christiaan Crijger en den raad aldaer file 2517, folio 680-681
Sept. 13, 1697 En de nevenstaande goederen en contanten file 2517, folio 681
Sept. 13, 1697 ’t Jagt de Andromeda … file 2517, folio 681
Sept. 13, 1697 Bedragen den reeckening van cleen zegel t‘sedert 1 September 1695 tot ultimo Augusty passado file 2517, folio 681-682
Sept. 16, 1697 Arrivement van de fluyt ’t Huys te Spijk van Japara met een missive van de gesaghebber Pieter Goodschalk en den raad file 2517, folio 682
Sept. 16, 1697 Meldende van de beweginge van den Javanen file 2517, folio 683
Sept. 16, 1697 Ladinge van de fluyt ’t Huys te Spijk file 2517, folio 683
Sept. 16, 1697 ’t Schip de Schelde met een briefje van Sirrebon file 2517, folio 683
Sept. 16, 1697 file 2517, folio 684
Sept. 16, 1697 De fluyt de Nierop arriveert van Chormandel alhier ter rheede file 2517, folio 684