Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 22, 1695 Cargo van gemelte twee bodems file 2514, folio 155-158
Feb. 22, 1695 Een briefje van den resident Christiaan Crijger tot Sirrebon ontfangen file 2514, folio 158
Feb. 22, 1695 Depeche van ’t jagt de Stantvastigheyt na Cabo de Goede Hoop en Mauritius met brieven en goederen na beyde die plaatsen gelijk hiernevens file 2514, folio 158-160
Feb. 23, 1695 Item van ’t jagt Bombahia na Amboina met gemeen en secreet schrijvens van dese regeringe file 2514, folio 160-161
Feb. 23, 1695 Specificatie van desselfs ladingh file 2514, folio 161-162
Feb. 24, 1695 ’t Jagt de Peperthuyn komt met een peperladinge van Bantam onder geleyde van een briefje aan Haar Edeles file 2514, folio 162
Feb. 24, 1695 Korte inhoud van dien file 2514, folio 162-163
Feb. 26, 1695 Den oud raat extraordinaris en waterfiscaal Pieter Pauw overleden file 2514, folio 163
Feb. 26, 1695 Schrijvens van Toncquin file 2514, folio 163
Feb. 26, 1695 Den gouverneur Van Hien versoekt om seker slavinne sijn nicht file 2514, folio 163
Feb. 27, 1695 Lijkstatie van de heer Pieter Pauw even voormeldt file 2514, folio 163-167
Feb. 28, 1695 Aangekomen vaartuygen in dese maand file 2514, folio 167-170
Feb. 28, 1695 Vertrocke vaartuygen file 2514, folio 171-174
Feb. 28, 1695 Overleden file 2514, folio 174
Feb. 28, 1695 Gedoopte file 2514, folio 174
Feb. 28, 1695 Getrouwde file 2514, folio 174-175
Feb. 28, 1695 Geëxecuteerde file 2514, folio 175
March 1, 1695 Den koopman Anthony Dortsman van Japara op te ontbieden file 2514, folio 176
March 1, 1695 De E. Salomon Lesage tot commandeur aldaar aangestelt file 2514, folio 176
March 1, 1695 Capiteyn Meynhart de Roy tot hoofd over de militie file 2514, folio 176