Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 18, 1695 De patsjallang den Aap en de Meerkat van Tanjongpoura geretourneert file 2514, folio 71
Jan. 18, 1695 Tot doodgraver van de Hollandse kerk aangestelt den borger Hendrik Damman file 2514, folio 71
Jan. 19, 1695 Aan sekere debituur van den Capiteyn der Chinesen alhier op ’t versoek van den crediteuren op Siassem een chialoup van 50 à 60 voeten lang te mogen timmeren file 2514, folio 72
Jan. 19, 1695 Insertie van den briefje van de Angebey Karta Jouda tot Siassem aan Haar Edeles geschreven file 2514, folio 72
Jan. 20, 1695 De fluyt Borsenburg en het schip Castricum uyt Bengale gearriveert met de nevenstaande originele brieven aan gedagte Haar Ed. file 2514, folio 72-73
Jan. 20, 1695 Cargo van die twee bodems belopende in geld f. 301570:19:4,- file 2514, folio 73-75
Jan. 21, 1695 Resolutie om de retourschepen de Spiegel en ’t Huys te Duynen uyterlijk de 5e February aenstaande voort te schicken file 2514, folio 75
Jan. 22, 1695 Den geëligeert gouverneur van Macasser de heer Isaac van Thije voorgestelt file 2514, folio 75
Jan. 22, 1695 Het fluytje de Duyff’s vertreck na Banda met eenige bouwstoffen en provisiën onder geleyde van Haer Ed. missive file 2514, folio 76
Jan. 23, 1695 Tijdinge van het schip Princeland komende uyt het vaderlant en reets in de Straat Sunda sijnde file 2514, folio 76-77
Jan. 23, 1695 Afscheyt van voornoemde heer gouverneur Isaac van Thije file 2514, folio 77
Jan. 24, 1695 Vertreck van ’t schip Sion na Amboina over Macassar met gemelte Sijn Ed. file 2514, folio 77
Jan. 24, 1695 Specificatie van de originele missives daarmede afgesonden file 2514, folio 77-78
Jan. 24, 1695 Item van de ladinge voor beyde die gouvernementen file 2514, folio 78-79
Jan. 24, 1695 Item van de brieven aan de Radja van Bony file 2514, folio 79-83
Jan. 24, 1695 De Radja van Goa file 2514, folio 83-85
Jan. 24, 1695 En de Radja van Tambora file 2514, folio 85-86
Jan. 24, 1695 Het fregatje de Caauw vertrekt na Sirrebon om rijs met een briefje aan den resident Christiaan Crijger en raat aldaar file 2514, folio 86
Jan. 24, 1695 Ordre betreffende het terugge senden van invendibele coopmanschappen van de buyten comptoiren file 2514, folio 86
Jan. 24, 1695 Twee gesanten met brieven van den koning van Bantam aangekomen te laten inhalen file 2514, folio 86