Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 21, 1694 Nevens 30 stux van hare ingekogte paarden file 2513, folio 597
Aug. 21, 1694 Specificatie van het afgaande carguasoen voor Ziam en Ligoor file 2513, folio 597-598
Aug. 22, 1694 Den commandeur Adriaan van Ommen en de coopluyden Joannes Spiljardus en Jan Grotenhuys becomen afscheyt om met Hobré over Ceylon na Mallabaar te vertrecken file 2513, folio 598
Aug. 23, 1694 Vertrek van de fluyt Hobré met den commandeur Adriaan van Ommen, etcetera, na Ceylon file 2513, folio 599
Aug. 23, 1694 Benaminge der afgesondene brieven[238] met de fluyt Hobré file 2513, folio 599-600
Aug. 23, 1694 En daaronder vier Mallabaarse hoofse briefjens die in desen sullen werden geïnsereert file 2513, folio 600
Aug. 23, 1694 Ladinge van de fluyt Hobré voor Ceylon en Mallabaar file 2513, folio 600-601
Aug. 23, 1694 Insertie der missive[239] aan den grooten Sammorijn file 2513, folio 601-602
Aug. 23, 1694 Item[240] aan den conink van Chouchin file 2513, folio 602-604
Aug. 23, 1694 Mitsgaders[241] aan den paljetter ofte cancellier van dat rijk file 2513, folio 604-605
Aug. 23, 1694 Alsmede[242] aan den coopman Babba Poerbos file 2513, folio 605-606
Aug. 23, 1694 Gemeen en secreet schrijven[243] van Macassar per den borger Jacob van Cordaan file 2513, folio 606
Aug. 23, 1694 Radja Bone heeft den principaal gesaghebber Matheus Schenkenberg doen verwellekommen dog Radja Goa niet file 2513, folio 606
Aug. 24, 1694 Vertrek van ’t schip Oostzouburg en de fluyt Walenburg na Bengale file 2513, folio 607
Aug. 24, 1694 ’t Eerste met den vice commandeur Willem Burggraaf om den commandeur Simon van den Berg te vervangen file 2513, folio 607
Aug. 24, 1694 Twee brieven[244] een aan den directeur en raat, en een aan den commandeur Simon van den Berg en raat, sijn met voorsz. schepen afgesonden file 2513, folio 607
Aug. 24, 1694 Als ook de nevenstaande goederen voor de directie en de besettinge file 2513, folio 607-609
Aug. 24, 1694 Heemraden gequalificeert tot het omhouwen der onnutte dain warou bomen langs de Amanusgragt file 2513, folio 609
Aug. 24, 1694 En ’t vernieuwen van de brug over de Angjolse revier bij de Rotterdammerpoort file 2513, folio 609
Aug. 24, 1694 Den pagter der Chinese prauwen een maant surcheanse toegelegt is file 2513, folio 609