Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 4, 1729 Een origineel en duplicaat briefje per twee ’s Compagnies vaartuygen van Bantam file 2562, folio 622-623
Sept. 3, 1729 Een briefje van Tanjongpoura per Europese militairen file 2562, folio 617
Sept. 3, 1729 Het schip Heesburg van Cormandel ter rheede met de nevenstaande lading file 2562, folio 617-619
Sept. 1, 1729 De schepen Langeroode en Groenswaard van Samarang met een brief file 2562, folio 616
Sept. 1, 1729 En de nevenstaande lading file 2562, folio 616
Aug. 31, 1729 Den boekhouder van Heesburg aan de wal met schrijvens van Cormandel en Mallabaar file 2562, folio 603-604
Aug. 31, 1729 Aangekome Inlandse handelsvaartuygen file 2562, folio 604-608
Aug. 31, 1729 Vertrocke vaartuygen file 2562, folio 608-611
Aug. 31, 1729 Overleden file 2562, folio 612
Aug. 31, 1729 Gedoopte file 2562, folio 612
Aug. 31, 1729 Getrouwde file 2562, folio 612
Aug. 31, 1729 En geëxecuteerdens file 2562, folio 612-615
Aug. 30, 1729 Drie schepen na Samarang, een na Cheribon, en een nevens de pantchiallang de Hay na Indramajoe ten afhaal van houtwerken file 2562, folio 603
Aug. 29, 1729 Insertie van ses brieven aan diverse grooten op Java’s Oostcust afgesonden op de naam van den sabandhaar file 2562, folio 589-602
Aug. 27, 1729 Het schip ’s Heeren Arendskerk van Palembang met brieven van daar en Jamby file 2562, folio 586-587
Aug. 27, 1729 Lading van gemelde bodem file 2562, folio 587-588
Aug. 27, 1729 Een briefje van de gecommitteerdens tot Bandjar per inlands vaartuyg file 2562, folio 588
Aug. 27, 1729 Item een dito van Cheribon met de patchiallang de Beschermer file 2562, folio 588-589
Aug. 25, 1729 En een dito van Bantam met de patchiallang de Hay file 2562, folio 583
Aug. 25, 1729 De Herstelde Leeuw van Banjermassing met 4226 picols peper en een brief van de gecommitteerdens file 2562, folio 583