Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1691 Aangelegde schepen over Malacca nae de Indise quartieren file 2507, folio 465-466
Oct. 6, 1691 Per Inlands vaartuyg briefje[274] van Sourabaya file 2507, folio 466
Oct. 6, 1691 Vertreck van ’t schip ’s Lands Welvaren over Mallabaar en Ceylon nae ’t vaderlandt file 2507, folio 466-467
Oct. 8, 1691 Arrivement van ’t jagt de Peperthuyn van Palimbang met brieven[275] van daar en van Malacca file 2507, folio 467
Oct. 8, 1691 Resolutie om voortaen alles bij de Indische negotieboeken in ligt gelt te rekenen file 2507, folio 467-468
Oct. 8, 1691 Idem daarbij ook te formeren een reeckening van betaalde scheeps soldijen file 2507, folio 468
Oct. 8, 1691 Resolutie rakende den stadts vendumeester en het vercopen van vaste goederen voor denselven file 2507, folio 468
Oct. 8, 1691 Idem wat oncosten door den vendumeester moeten worden gedragen file 2507, folio 468
Oct. 8, 1691 Alsmede dat de klerck van den vendumeesteren ende den eersten dito van de weescamer voortaan beëdigt sullen moeten werden file 2507, folio 469
Oct. 8, 1691 Ingecomen reeckening van het kleen zegel, waarin twaelf maanden is ontfangen rijksdaalders 2961 1/8.- file 2507, folio 469
Oct. 8, 1691 Gecommitteerdens gestelt tot het confronteren der verantwoorde ’s heeren geregtigheyd tegens de protocollen der verkogte vaste goederen file 2507, folio 469
Oct. 8, 1691 Agtien Nederlandse en Inlandse kettingangers gepardonneert en op vrije voeten gestelt file 2507, folio 469-470
Oct. 8, 1691 En 27 andere Europiaanse kettingboeven mede gepardonneert om naar herwaerts te senden file 2507, folio 470
Oct. 8, 1691 De Tanjongpourse hoofden Wira Saba en Wira Troena gepardonneert en gelicentieert weder nae hare negorijen te vertrecken file 2507, folio 471
Oct. 9, 1691 Arrivement van ’t jagtje de Wiltschut uyt Amboyna file 2507, folio 471
Oct. 9, 1691 Briefje[276] van Tanjongpoura per Inlands vaartuyg file 2507, folio 471
Oct. 9, 1691 Pieter Duclasel tot tweede oppercoopman deses Casteels verkoren file 2507, folio 471
Oct. 9, 1691 En Dirck Comans twede op Malacca tot boekhouder generaal alhier file 2507, folio 471
Oct. 9, 1691 Mitsgaders tot twede in desselfs plaatse op Malacca Francoys van der Beeke sabandhaar aldaar file 2507, folio 471
Oct. 9, 1691 Verkiesinge van eenige nieuwe weesmeesters file 2507, folio 471-472