Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 6, 1694 Item van den anderen tot f. 228431:10:8 file 2513, folio 738-740
Nov. 6, 1694 Aenkomst van ’t schip Hendrik Maurits van Japara met het lijk van den commandeur Joan Albert Sloot ook een missive[318] aen Haer Ed. file 2513, folio 741
Nov. 7, 1694 Lijkstatie van den commandeur Joan Albert Sloot file 2513, folio 743-744
Nov. 8, 1694 Briefje[320] van Japara ontfangen ten geleyde van 6 opgekome Europianen file 2513, folio 744
Nov. 9, 1694 Gesanten en schrijvens van Pangerangh Tsiacra Ningrat aen de Hoge Regeering file 2513, folio 744
Nov. 9, 1694 Insertie van het translaet file 2513, folio 745-746
Nov. 11, 1694 Insgelijx nae Macassar ten geleyde de copia van Haer Ed. missive in dato 17e september passado derwaerts afgesonden file 2513, folio 750
Nov. 11, 1694 Het dootvonnis van den aghtbare Raed van Justitie deses Casteels gevelt tegens Intie Begal Maleyer geapprobeert file 2513, folio 750
Nov. 12, 1694 Den coopman en gewese opperhooft van Sirrebon Isaac Ringh van daer g’arriveert, medebrengende een missive[324] aen dese regeeringe file 2513, folio 751
Nov. 14, 1694 Het schip Bovenkaspel van Bantam g’arriveert en daermede ontfange schrijvens[325] van den commandeur en raed file 2513, folio 752
Nov. 15, 1694 De brieven van Radja’s Bony, Goa, en Tambora ingehaelt file 2513, folio 758-759
Nov. 15, 1694 Insertie van de eerstgenoemde file 2513, folio 759-761
Nov. 15, 1694 Insertie van die door Radja Goa[327] geschreven is file 2513, folio 761-763
Nov. 19, 1694 Het jaght de Cauw van Chormandel gearriveert met den capitain Mijndert de Roy gewese hooft op Poedechery file 2513, folio 770
Nov. 19, 1694 Arrivement van het jaght Jamby te deser rheede komende over Japara van Macassar file 2513, folio 773
Nov. 20, 1694 Geladen met kleeden ten bedrage van f. 19842:15:-- file 2513, folio 775-776
Nov. 21, 1694 En een carguasoen ten bedrage van f. 258918:18:8 file 2513, folio 777-778
Nov. 22, 1694 Het schip Croonenburgh over Japara van Ternaten aengekomen file 2513, folio 778
Nov. 22, 1694 Specificatie van de ladinge derselve bodem, belopende f. 14178:13:-- file 2513, folio 779
Nov. 23, 1694 Item een missive[340] van den resident Nicolaes Dankwaert en den raed op Bimilipatnam file 2513, folio 780