Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 9, 1691 Per Inlandts vaartuyg briefje[225] van Sourabaya van den capitein Joan de Moor en raat file 2507, folio 365
Aug. 9, 1691 Korten inhout desselfs file 2507, folio 365-366
Aug. 11, 1691 Den gesant van Abessina ‘genaamt Choodja Morat’ naer Edam om getracteert te werden file 2507, folio 366
Aug. 12, 1691 Vertrek van ’t schip Courtgene nae Bantam met des Sultans gesanten file 2507, folio 366
Aug. 12, 1691 Idem de gecommitteerdens Jan Francen Holsteyn, Willem Caaf en Willem Kuffelaer file 2507, folio 366
Aug. 12, 1691 Papieren[226] de gemelte gesanten medegegeven file 2507, folio 366-367
Aug. 12, 1691 Idem aen de voorgemelte gecommitteerdens file 2507, folio 367
Aug. 12, 1691 Insertie van Haer Edelens missive[227] aen den Sultan van Bantam file 2507, folio 367-370
Aug. 12, 1691 Idem van de acte van renovatie[228] der contracten tusschen d’Edele Compagnie en de tegenwoordigen Zultan file 2507, folio 370-373
Aug. 12, 1691 Ratificatie op de bovenstaande acte van renovatie[229] der contracten file 2507, folio 373-374
Aug. 12, 1691 Insertie van de acte van renovatie[230] der acte obligatoir file 2507, folio 374-375
Aug. 12, 1691 Acte van renovatie[231] van de acte van remis file 2507, folio 375-376
Aug. 12, 1691 Ratificatie op de bovenstaande acte van remis[232] file 2507, folio 376-377
Aug. 12, 1691 Briefje[233] van Sirrebon per Inlands vaartuyg van den 10e deser file 2507, folio 377
Aug. 12, 1691 Korten inhout desselfs file 2507, folio 377
Aug. 13, 1691 Briefje[234] van Bantam met partije Inlands harpuys file 2507, folio 377
Aug. 13, 1691 Den gesant van Abessina comt terugge van Edam file 2507, folio 377-378
Aug. 14, 1691 Briefje[235] nae Bantam per de patsjallang de Leervis file 2507, folio 378
Aug. 15, 1691 Missive van Japara van den commandeur Joan Albert Sloot en raat de dato 10e deser file 2507, folio 378
Aug. 15, 1691 De Balemboangse gesanten met de jagtjens de Nicolaes, Craanvogel, en Snaauw, waren aldaer aengecomen file 2507, folio 378