Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 7, 1732 [Hogenes na Malacca met briefje] file 2566, folio 565
Aug. 7, 1732 [Aangebragte lading van dien bodem] file 2566, folio 565-569
Aug. 7, 1732 [Dies bedrage van f. 160295:12:8, --] file 2566, folio 569
Aug. 6, 1732 ’t Vliegent Hart na Samarang met den capitein Jan Minut file 2566, folio 560
Aug. 6, 1732 Loosdregt, Beekvliet, Westerdijxhorn uyt het vaderland op de rheede file 2566, folio 560-562
Aug. 6, 1732 Specificatie der aangebragte manschap met voorszeide scheepen file 2566, folio 562
Aug. 6, 1732 Ladinge van deselve file 2566, folio 562-563
Aug. 5, 1732 Met den boekhouder van Loosdregt eenige vaderlandse en Caabse papieren ontfangen file 2566, folio 559-560
Aug. 4, 1732 ’t Huys ten Donk, Clarabeek en de Pallas na Bengale met schrijvens file 2566, folio 554
Aug. 4, 1732 Specificatie der ladingen van gemelte scheepen file 2566, folio 555-556
Aug. 4, 1732 Oostrust, Wickenburg en Schuytwijk na Ceylon file 2566, folio 556-557
Aug. 4, 1732 Een brief aan de bedientens op Cormandel file 2566, folio 557
Aug. 4, 1732 Specificatie der ladingen van gemelte scheepen file 2566, folio 557-559
Aug. 3, 1732 Boekenroode na Siam met brieven aan den koning en berquelang file 2566, folio 540
Aug. 3, 1732 Benevens een brief aan de bedientens file 2566, folio 540
Aug. 3, 1732 Waarbij het voornemen om van Siam op te breken soo het niet beter met den handel ging, werd bekentgemaakt file 2566, folio 541
Aug. 3, 1732 Insertie der brieven aan den koning, den berquelang en het briefje aan den Siamsen sabandhaar file 2566, folio 541-552
Aug. 3, 1732 Die aan den koning file 2566, folio 541-543
Aug. 3, 1732 Aan den oya berquelang file 2566, folio 543-551
Aug. 3, 1732 Aan den Siamsen sabandhar file 2566, folio 551-552