Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 13, 1690 Translaet briefje van den Senaat tot Macauw file 2506, folio 592-593
Dec. 14, 1690 Secreet briefje[24] van Bantam per Inlands vaertuyg file 2506, folio 593
Dec. 14, 1690 Arrivement van ’t Portugees scheepje St. Paulo van Macauw te deser rhede file 2506, folio 593
Dec. 14, 1690 Den ouden Sultan van Bantam tot onderhout toegelegt 40 rds ter maent file 2506, folio 593
Dec. 14, 1690 En 30 aen sijn soon den Pangerang Pourbaya file 2506, folio 593
Dec. 14, 1690 Eenige equipagie goederen aen den Engelsen capiteyn van ’t scheepje de Saphier vergunt file 2506, folio 594
Dec. 14, 1690 Aen den advocaet fiscael toegestaen sijn behoef van provisiën uyt de maguasijnen op sijn soldijreecq. te ontfangen file 2506, folio 594
Dec. 15, 1690 ’t Arrivement van ’t Portugees scheepje St. Roso van Macauw te deser rhede file 2506, folio 594
Dec. 15, 1690 Verscheyde Chinesen versoeken verandering in de conditiën van de pagt van de waeg file 2506, folio 594
Dec. 16, 1690 De gagie van de heer Nicolaes Schagen sal weder aenvang nemen ten tijde dat de brief ontfangen sij waerbij hij tot gouverneur van Ambon aengestelt is file 2506, folio 594
Dec. 16, 1690 En wert aen sijn E. keure gelaten om in Rade van India sessie te nemen ofte niet file 2506, folio 594
Dec. 16, 1690 Den gouverneur in Ternaten Joan Cops vercoren tot gouverneur van Banda file 2506, folio 594
Dec. 16, 1690 En weder tot gouverneur van Ternaten den opperkoopman Willem Basting file 2506, folio 594
Dec. 16, 1690 Aengelegde schepen nae de oosterse provintiën file 2506, folio 595
Dec. 16, 1690 Deliberatie over den aenleg van schepen na ’t vaderlandt file 2506, folio 595
Dec. 16, 1690 En besluyt om ons van het tegenwoordige kleen getal niet te ontbloten file 2506, folio 595
Dec. 18, 1690 Per patsjallang de Vogelstruys een brief[25] van Bantam file 2506, folio 595
Dec. 18, 1690 Corten inhout desselfs file 2506, folio 595
Dec. 18, 1690 Den coning is vergenoegt en verblijt over de aenstaende derwaerts komste van de Hr. Saint Martin file 2506, folio 595-596
Dec. 18, 1690 Ramp het jagtje de Schaepherder nae ’t vaderlant gedestineert omtrent het Brabants hoedje overgecomen file 2506, folio 596