Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 2, 1690 Translaet Maleytse missive[529] van Radja Bony tot Macasser aen Haer Edelheyt file 2506, folio 511-514
Nov. 2, 1690 Translaet missive[530] van den Conink der Macassaren tot Goa aen Haer Edelens file 2506, folio 514-515
Nov. 2, 1690 Translaet Maleytse missive[531] van Crain Lincques tot Macasser aen den heere Joannes Camphuys file 2506, folio 515-517
Nov. 2, 1690 Het jagtje Blaeuwenberg van Bantam met een briefje[532] van den gesaghebber en raad file 2506, folio 518
Nov. 2, 1690 Idem den patsjallang de Sonnevis met een secrete ditto[533] van den gesaghebber apart file 2506, folio 518
Nov. 2, 1690 Korten inhout van dien file 2506, folio 518
Nov. 2, 1690 Vertrek van verscheyde schepen naer Malacca en van daer naer de Indise comptoiren file 2506, folio 518-519
Nov. 2, 1690 Brieven[534] daermede file 2506, folio 519
Nov. 2, 1690 Specificatie van de daermede vervoerde goederen file 2506, folio 519-521
Nov. 3, 1690 Het jagtje de Wiltschut van Macasser file 2506, folio 521
Nov. 3, 1690 Den Angabey Patra Wangsa vertreckt nae Pamanoekan met een briefje[535] aen den regent Wangsa Tanoe file 2506, folio 521
Nov. 3, 1690 Insertie van dien file 2506, folio 521-522
Nov. 3, 1690 Key Aria Soeta Widsastra van Bantam met 2 briefjes[536] van den konink, ’t eenen aen Haer Edelens nevens een geschenk van 100 bharen swarte en 10 bharen witte peper nevens 140 coubangs, en ’t andere aen de heer Joan van Hoorn file 2506, folio 522
Nov. 3, 1690 Translaet van ’t eerste briefje[537] file 2506, folio 522-523
Nov. 3, 1690 De schenkagie des Sultans wert bij Haer Edelens niet geaccepteert file 2506, folio 523
Nov. 3, 1690 Translaet van ’t briefje[538] aen de heer Joan van Hoorn file 2506, folio 523-524
Nov. 5, 1690 Besluyt over het geschenk van Bantam te sien bij ’t resolutieboek onder dato deses file 2506, folio 524
Nov. 5, 1690 De chialoup de Houtsnip van Pamanoekan met affuyt plancken file 2506, folio 524
Nov. 6, 1690 Een briefje[539] van Japara met den Capiteyn der Chinesen tot Japara Oeypincko file 2506, folio 524
Nov. 6, 1690 Conferentie met de Bantamse gesanten file 2506, folio 524-525