Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 9, 1690 ’t Dootvonnis van schepenen tegen den Macassaer Mangelouan over begaene moort geapprobeert file 2506, folio 267
June 10, 1690 Per teruggaende Javaen naer Tsilingsie, Javaense briefje aen de regenten der voornoemte negorije file 2506, folio 267-268
June 10, 1690 Translaet Javaens briefje van Radin Aria Poulandjewa uyt Sumanap aen Sijn Edt den heere gouverneur generael Joannes Camphuys geschreven file 2506, folio 268-269
June 10, 1690 ’t Jagt de Moercappel uyt Nederland over de Cabo voor reecq. der Camer Amsterdam met 210 coppen file 2506, folio 269
June 10, 1690 ’t Cargasoen voor India file 2506, folio 269-270
June 10, 1690 De chialoup Cheribon van de noorder wagter aen ’t convoyeren der Chinese joncken terugh file 2506, folio 270
June 11, 1690 Krijgsofficieren bevestigt file 2506, folio 270-271
June 11, 1690 Per inlants vaertuygh van Bantam een apart briefje[360] van den gesaghebber aldaer file 2506, folio 271
June 13, 1690 De chialoup Cheribon naer Bantam met een briefje[361] aen den gesaghebber en raed file 2506, folio 271
June 14, 1690 ’t Provisie vaertuygh den Aep van Tanjongpoura met de gecommitteerdens van de gedane verstreckingh van de gagie aen de posthouderen file 2506, folio 271
June 14, 1690 Missive[362] van den lieutenant Willem Cuffeler en vandrigh Anthony Zas file 2506, folio 271
June 14, 1690 De Arias Jaja Sedana en Wisastra met hun eyge vaertuygh naer Bantam file 2506, folio 272
June 14, 1690 Briefje[363] aen den gesaghebber en raed file 2506, folio 272
June 15, 1690 De fluyt Westeramstel naer Indermayou met een briefje[364] aen den resident Isaack Ringh tot Cheribon file 2506, folio 272
June 15, 1690 ’t Schip Bantam naer Bantam om Pangeran Dipa Ningrat af te halen file 2506, folio 272
June 15, 1690 20000 Spaense realen naer Bantam gesonden file 2506, folio 272
June 15, 1690 En een briefje[365] aen den gesaghebber nevens den raed file 2506, folio 272
June 16, 1690 ’t Fluytje Baeren naer Ternaten onvolbragter reyse terug met den oppercoopman Pieter Buys file 2506, folio 272
June 16, 1690 Rapport[366] van denselve file 2506, folio 272
June 17, 1690 50 Europese soldaten naer boort van het schip den Blaeuwenhulck gedestineert naer Japan file 2506, folio 273